dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady úspěšných projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady úspěšných projektů

Komplexní vzdělávací proces zaměstnanců firmy PHARMIX, s.r.o. 1

Příjemce dotace: Společnost PHARMIX s.r.o. byla založena v roce 2000 jako nástupnická společnost PHARMING a.s. Praha, ve své činnosti navázala na třicetiletou tradici strojírenské výroby. PHARMIX s.r.o. patří v současnosti mezi významné výrobce a dodavatele strojů a zařízení pro farmaceutický, potravinářský a chemický průmysl. Tradičním sortimentem strojů vlastní konstrukce a vývoje jsou vertikální homogenizátory. PHARMIX s.r.o. je historicky jedním z prvních výrobců uvedených strojů. Společnost působí v oblasti dodávek technologických linek i jednotlivých zařízení, jejichž konstrukce umožňuje implementaci do technologických linek. Výrobní program sestává z vlastního portfolia strojů a zařízení a ze zakázkové výroby. Export je významnou položkou obratu naší společnosti a tvoří více než 65% celé produkce. Našimi zákazníky jsou významné farmaceutické, potravinářské a chemické společnosti v ČR, v zemích východní Evropy, v Německu, Rakousku, Dánsku, Švédsku, Itálii, zemích Beneluxu a ve Velké Británii. Některé produkty směřují i do USA, Kanady, Číny, Mexika a Brazílie. Marketingová strategie společnosti směřuje rovněž na arabské a perské obchodní teritorium (Spojené Arabské Emiráty, Sýrie, Írán).

Zaměření projektu: Žadatel PHARMIX, s.r.o. jako výrobní a exportní společnost pociťuje na trhu pracovních sil dlouhodobě nedostatek vhodných kvalifikovaných pracovníků z řad specializovaných dělnických profesí a kompetentních pracovníků - manažerů a THP.V rámci strategie firmy je zaveden dlouhodobý systém firemního vzdělávání stávajících pracovníků s cílem jejich udržení, adaptability na měnící se podnínky trhu (harmonizace s legislativou EU) a rozvoje jejich potenciálu s efektem zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trzích EU a třetích zemí. Hlavním cílem projektu je zlepšit práci se zákazníkem, stabilizovat růst společnosti a posílit image firmy pro všechny cílové stakeholdery. V průběhu projektu bude postupně podle harmonogramu proškoleno 43 pracovníci z řad managementu, kvalifikovaných dělníků, THP pracovníků a mistrů v tematických okruzích, zahrnujících manažerské dovednosti, umění komunikace a vztahů, osobní rozvoj,marketing, obchod a práce s výpočetní technikou. Každý úspěšný absolvent získá certifikát o úspěšném absolvování vzdělávacích aktivit. Průběh projektu bude zachycen na webových stránkách žadatele.

Výše dotace: Doporučená výše finanční podpory byla stanovena na 2.358.454 Kč.

Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Oblast podpory 1.1: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Projekt bude realizován od 1. srpna 2009 do 31. prosinec 2011.

Komplexní vzdělávací proces zaměstnanců firmy MERCI, s.r.o. 2

Příjemce dotace: Firma MERCI s.r.o. působí na českém laboratorním trhu od roku 1993. Zpočátku malá česká obchodní firma se sídlem v Brně a působící hlavně na Moravě se postupně rozšířila na výrobně-obchodní firmu s působností po celém území České republiky (pobočky v Praze, Plzni, Ostravě a Ústí nad Labem), dceřinými firmami ve Slovenské republice, v Lotyšsku a na Ukrajině, a s exportními aktivitami do řady dalších Evropských i mimoevroských zemí.Počáteční nabídka laboratorního sortimentu s důrazem na podporu hlavně tradičních českých výrobců byla postupně rozšířena o výrobky desítek zahraničních i mnoha nových českých producentů. Základní nabídka firmy se s postupem doby výrazně rozšiřovala (na současných více než 20 000 položek). Z počátečního sortimentu zejména spotřebního laboratorního materiálu se stal ucelený sortiment potřeb pro laboratoře zahrnující od skla, plastu, porcelánu, filtračních papírů a materiálů, ochranných pomůcek až po širokou paletu laboratorních přístrojů, chemikálií a laboratorního nábytku. Podstatným rozšířením nabídky firmy bylo zahájení vlastní výroby laboratorního nábytku MERCI (od roku 1995), který si získal řadu zákazníků v tuzemsku i v zahraničí. Vedle autorizované projekce a montáže laboratorního nábytku firmy Köttermann nabízí tedy firma MERCI zajímavou plnohodnotnou tuzemskou alternativu včetně plného zákaznického servisu - od projektu vytvořeného pomocí programu AutoCad, alternativní cenové nabídky, výroby dle požadavku zákazníka až po kompletní montáž a instalaci.

Zaměření projektu:

Realizátor projektu pociťuje na trhu pracovních sil dlouhodobě nedostatek vhodných pracovníků všech úrovní. Namísto nesystémového přetahování a přeplácení hotových lidí od firem v okolí chceme postoupit k dlouhodobé systematické firemní přípravě vlastních pracovníků. Nevýhodou systému je pak pro žadatele existující fluktuace. Odcházející zaměstnanec si odnese část investice do vzdělávání s sebou. Výhodou pro region je, že se neztratí a získané kompetence využije i v jiné firmě. I z tohoto důvodu vnímá Žadatel dotaci z ESF jako účelnou. Byla provedena interní analýza managementem, která zanalyzovala období posledních let a dále byla vypracována strategická SWOT analýza Žadatele (viz záložka Žadatel projektu - Stručná charakteristika žadatele).Bylo konstatováno, že v současné době již není možný extenzivní rozvoj firmy. Není ekonomické navyšovat počet zaměstnanců, existuje pouze možnost intenzifikace využití stávajícího pracovního týmu. Jako další zdůvodnění potřebnosti může také sloužit každoroční výsledek auditu, jež je prováděn v rámci certifikace ISO 9001, 14001, 18001. Na základě všech těchto zdrojových informací tak byly navrženy jednotlivé kurzy ze školících modulů - např. kurzy Komunikace či Excel I a II. Hlavním cílem je zvýšit schopnosti a dovednosti zaměstnanců a tím docílit zvýšení hodnoty firmy, zvýšení konkurenceschopnosti, dosažení firemních strategických cílů, spokojenosti zákazníků a firemních zaměstnanců, vytvoření si týmu interních lektorů. Prostředkem pro dosažení cílů je proškolení vybraných skupin pracovníků. Cílovými skupinami jsou zaměstnanci z vedení firmy, obchodníci, produktoví specialisté, pracovníci logistiky, skladů, montéři a fin. a ekonom. pracovníci. Předpokládá se proškolení zaměstnanců (úspěšnost ve výši 80 %) v oblasti komunikace, osobního rozvoje, marketingu, obchodu, výpočetní techniky, jazyků a

 
Nahrávám...
Nahrávám...