dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklady úspěšných projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklady úspěšných projektů

Rekonstrukce bývalého zemědělského objektu k podnikání 1

Příjemce dotace: Společnost Reflex Zlín, spol. s r.o., která se zabývá výrobou sklolaminátových produktů. Výrobní program firmy představuje širokou nabídku produktů, které jsou připravovány na základě vlastního marketingu, resp. přání zákazníků. Za celou řadu modelů a průmyslových vzorů firma získala ocenění na domácích i mezinárodních výstavách. Firma exportuje své výrobky do více jak 30 zemí celého světa. Do poloviny roku 2006 zaměstnávala 25 pracovníků, v současnosti 40 a výhledově plánuje 50 zaměstnanců. Roční obrat přesáhl v roce 2007 140 miliónů korun. Výrobní kapacita firmy činí více než 700 výrobků za měsíc. Při výrobě vodních skluzavek a zásobníků na posyp využívá rovněž kooperace s obchodním partnerem. Kovové součásti vyrábí stálý dodavatel, který se na tento druh výroby specializuje a tím zaručuje kvalitní provedení jednotlivých součástí.

Zaměření projektu: V reakci na nedostačující výrobní kapacity vytipovala společnost vhodné místo na rozšíření provozu ve Zlíně-Lužkovicích. Konkrétně se jednalo o nefunkční objekt JZD, kde bez jakéhokoliv zabezpečení skladovali na 700 m3 hnoje a v podzemí byly nádrže na močůvku. Provoz sužoval celé okolí nepříjemným zápachem. Předmětem projektu byla přestavba celého areálu. Získání dotace z programu je podmíněno zachováním bývalých objektů a jejich rekonstrukcí. Z dříve zanedbaných a rozpadávajících vznikly úhledné provozy a kanceláře. Jedinou novou stavbou v areálu byla výrobní hala, kterou ovšem musela firma zainvestovat sama - na tu nešlo využít dotace. V nově vzniklých prostorech je ralizována výroba kontejnerů pro sběr tříděného odpadu typu &zvon& se spodním výsypem. Kromě pořízení špičkových technologií je významný přínosem projektu i vytvoření 15 nových pracovních míst, která vznikla již v prvních dvou měsících realizace projektu.

Výše dotace: Z programu se podařilo získat dotaci ve výši 10,03 mil. Kč, což představuje 45 % nákladů na rekonstrukci.

Program podpory: Operační program Průmysl a podnikání. Program Reality, který byl realizován v období 2004-2006. V programové období 2007-2013 na něj navazuje program Nemovitosti.

Pořízení a rekonstrukce nemovitosti v Šumperku pro zavedení výroby technických tkanin 2

Příjemce dotace: Společnost OTEX Bludov, s. r. o. vznikla roku 2002 transformací ze dvou živností fyzických osob. Původním výrobním programem firmy byla výroba ložní a stolní konfekce. Výroba byla dále rozšířena o výrobu umělých tkanin, které nyní představují 80 % celkové produkce firmy. Tyto textilie mají široké využití v gumárenském a těžebním průmyslu.

Zaměření projektu: Projekt reagoval na situaci, kdy výroba firmy byla realizována v pronajatých prostorách, úpravy průmyslových tkanin zajišťovaly spolupracující firmy. Tento systém byl problematický z důvodu nutné kooperace a logistiky. Cílem projektu bylo pořízení a rekonstrukce podnikatelské nemovitosti v Šumperku, což umožnilo firmě OTEX Bludov, s. r. o. rozšířit a kumulovat výrobu, podstatně zvýšit vlastní podíl na úpravách technických tkanin a zvýšit produkci těchto tkanin a nadále úspěšně konkurovat nejlepším evropským výrobcům. Nová výroba zajistila zvýšení dodávek pro export. V důsledku realizace projektu budou vytvořena nová pracovní místa v okresu Šumperk, který je postižen vysokou nezaměstnaností. Nezanedbatelné je také zlepšení vzhledu a nové využití bývalého průmyslového areálu, konkrétně nevyužívaných skladových hal.

Výše dotace: Celkové náklady projektu činily 10,4 mil. Kč. Uznatelné náklady dosáhly hodnoty 9.250.000 mil. Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 4.255.000 Kč.

Program podpory: Operační program Průmysl a podnikání. Program Reality, který byl realizován v období 2004-2006. V programové období 2007-2013 na něj navazuje program Nemovitosti.

Rekonstrukce nevyužívaného objektu v moderní závod 3

Příjemce dotace: Firma MERKO CZ, a. s. byla založena v roce 1991, v roce 1994 se firemní činnost rozšířila do oblasti technologií užívaných ve stavebnictví. Postupem času se nosnou činností společnosti stala výstavba a rekonstrukce zařízení na výrobu betonu. Za poměrně krátkou dobu se firma stala významným producentem v tomto oboru. Dnes MERKO CZ, a.s. patří k nejvýznamnějším

 
Nahrávám...
Nahrávám...