dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Předkládání a posuzování projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předkládání a posuzování projektů

Předkládání projektového záměru probíhá na základě vyhlášené výzvy, ve které se potenciální žadatel dozví základní informace o tématech podpory, způsobilých žadatelích, finančním rámci pro podporované projekty, uznatelných nákladech, kritériích pro výběr projektů a termínech pro předkládání záměrů. Ve výzvě jsou také uvedeny kontaktní osoby, které poskytují k danému programu konzultace. Vedle základních údajů obsažených ve výzvě mají programy pro žadatele většinou zpracovány podrobné manuály, které jsou základním vodítkem pro zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh.

Systém výzev je buď otevřený - žadatelé podávají projekty průběžně, nebo termínovaný - žadatelé musí svůj záměr předložit v požadované struktuře do určeného termínu na určené kontaktní místo.

Po předložení projekt prochází několika fázemi hodnocení a

 
Nahrávám...
Nahrávám...