dnes je 26.9.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora sociálního bydlení - OP Zaměstnanost plus

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.35
Podpora sociálního bydlení – OP Zaměstnanost plus

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající v přímé podpoře cílové skupiny zejména v podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Míra podpory:

 • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
 • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 25 000 000 CZK,

Míra podpory – rozpad zdrojů financování:

 • - pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %,
 • - pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace do 3 000 obyv.10: EU.76,735 %, státní rozpočet 18,265 %, žadatel 5 %,
 • - pro obce, dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace nad 3 000 obyv.11, organizace zřizované kraji: EU 76,735 %, státní rozpočet 13,265 %, žadatel 10 %,
 • - pro městské části hl. m. Prahy/hlavní město Prahu a jimi zřizované organizace: EU76,735 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 23,265 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

a) Nestátní neziskové organizace:

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecněprospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,

 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,

 • spolky podle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 • ústavy podle § 402–418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 • nadace (§ 306–393) a nadační fondy (§394–401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

b) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,

c) městské části hl. m. Prahy dle zákona č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

d) organizace zřizované obcemi a hlavním městem Prahou (příspěvkové organizace) působící v sociální oblasti,

e) organizace zřizované kraji

 
Nahrávám...
Nahrávám...