dnes je 22.6.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na provoz v Praze

31.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.126
Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřena na kontinuální provoz registrovaných dětských skupin, a to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních časových potřeb jednotlivých zařízení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 547 500 CZK.

 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 8 619 480 CZK.

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 50 %.

  • Státní rozpočet – 0 – 50 % dle kategorie žadatele.

Příjemci podpory

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

 • - poradenské a vzdělávací instituce,
 • - veřejné výzkumné instituce,
 • - nestátní neziskové organizace,
 • - profesní a podnikatelská
 
Nahrávám...
Nahrávám...