dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Plná žádost

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plná žádost

Agentura Czechinvest vám před začátkem psaní plné žádosti sdělí, zda je váš projekt vůbec přijatelný z hlediska dotace a zda-li máte pokračovat dále, popř. které parametry projektu je třeba změnit. Pokud je vaše žádost do 14 dnů po podání schválena, znamená to 2 základní věci:

1. Vaše žádost je přijata, aktivuje se záložka plné žádosti, kterou můžete začít zpracovávat. Tato je podstatně náročnější, protože pomocí ní musíte zdůvodnit přijatelnost projektu.

2. Druhým bodem je den znatelnosti výdajů - den, kdy každá vaše fyzická činnost na projektu může být uznána jako datovatelná.

Plná žádost se dělí na 2 části, vyplňuje se plná žádost jako logický celek a po vyplnění žádosti a utříbení myšlenek souvisejících s projektem je třeba k projektu připojit seznam povinných příloh.

Plná žádost se skládá z následujících záložek:

Informace o projektu:

Jedná se o doplňující stručný popis projektu, který byl již částečně uveden v Registrační žádosti a nyní lze tento popis doplnit. Jde však pouze o stručné laické doplnění pro projektové manažery na straně Czechinvestu. Dále je nutné doplnit informace o harmonogramu projektu - počátek a konec projektu, místo realizace projektu s přesnou adresou.

Opět je nutné doplnit OKEČ projektu.

Harmonogram projektu:

Zde je nutné napsat, zda bude projekt rozdělen do etap, je nutné etapu popsat a znovu napsat, kdy začíná a končí. Je nutné popsat náklady na etapu.

Rozpočet:

Je nutné vyplnit předdefinovanou tabulku. V této části je nutné vědět, kolik co bude stát. Je nutné mít náklady setříděné dle jednotlivých skupin a vědět, které z nich jsou způsobilé (uznatelné) a které ne.

POZOR - zde jde už o závazné ukazatele, které až na výjimky, nelze měnit ani přesunovat. Je třeba dbát na správný výpočet. Po vyplnění tabulky doporučujeme stránku ULOŽIT a také OVĚŘIT data na stránce. Příslušná tlačítka najdete vpravo dole.

Zdrojovou část rozpočtu je pak nutné vyplnit z hlediska financování investic. Je nutné doložit, z jakých zdrojů bude projekt financován. Je nutné vyplnit, kolik bude financováno z vlastních zdrojů, kolik z cizích a jak. (úvěr, půjčka, EU atd.)

Rozpočet projektu a také systém krytí financemi musí být v součtu totožné.

Horizontální ukazatele:

Tato záložka není nutná vyplňovat, pokud jsou horizontální ukazatele

 
Nahrávám...
Nahrávám...