dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Operační program Zaměstnanost (OPZ) 2014 – 2020

28.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bychom Vám rádi představili další operační program. Jedná se o operační program, který navazuje na období 2007-2013. V porovnání s obdobím 2007-2013 byla na základě připomínek Evropské komise k OP Z indikativní alokace na oblast veřejných služeb zaměstnanosti a rovnost žen a mužů výrazně navýšena.

Konkrétně na podporu zařízení péče o děti je v OP Z indikativně vyčleněno cca patnáctinásobek množství prostředků, které byly do této oblasti směřovány z OP LZZ v období 2007-2013. Větší množství prostředků oproti období 2007-2013 je v souladu s Doporučeními Rady 2014 určeno také na podporu nezaměstnaným mladým lidem a na podporu zaměstnanosti starších pracovníků.

Současná alokace programu pro období 2014-2020 činí 2,495 mld. EURO (cca 67,5 mld. Kč).

Žádosti se nyní v tomto programu podávají v aplikaci MS2014+, vstup do aplikace: https://mseu.mssf.cz/.  Je to aplikace podobná té, ve které se žádosti přijímaly v předchozím období. Žádosti se nyní podávají elektronicky, pro podání žádosti je potřeba mít vyřízen kvalifikovaný elektronický podpis. Tento elektronický podpis si můžete vyřídit například u vybraných poboček České pošty, kde jsou pobočky CzechPointu.

Výše dotace může činit až 100 % způsobilých nákladů.

OP  Z pokrývá celé spektrum oblasti lidských zdrojů:

  • podpory zaměstnanosti,
  • rovných příležitostí žen a mužů,
  • adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů,
  • dalšího vzdělávání,
  • sociálního začleňování a boje s chudobou,
  • modernizace veřejné správy a veřejných služeb a
  • podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

S ohledem na

 
Nahrávám...
Nahrávám...