dnes je 8.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Operační program Spravedlivá transformace na pomoc regionů

10.10.2023, Zdroj: MMR, MŽP

Polovinu z celkových 15 miliard korun z celkové alokace pro Ústecký kraj představují plánované strategické projekty v Ústeckém kraji. Výzva podporuje i projekty zaměřené na vybudování vnitřní sítě a zkvalitnění připojení k internetu na středních školách.

Evropské fondy jsou příležitostí pro přeměnu uhelných regionů

České předsednictví Visegrádské skupiny ve dnech 10.–11. října 2023 uspořádalo pro zástupce čtrnácti členských států EU, Evropské komise a Evropské investiční banky expertní workshop nazvaný „Od uhelných regionů k budoucnosti Spravedlivé transformace". Na setkání v Ústeckém kraji účastníci diskutovali o nástrojích pro obnovu hospodářské, sociální a environmentální situace regionů, na kterých se podepsala těžba uhlí.

Program Spravedlivá transformace pomáhá modernizaci regionu

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) má za cíl pomoct regionům, které jsou negativně ovlivněné dopadem odklonu od uhlí a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku. Program umožňuje lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace. 

Připravují se jak strategické projekty, tak projekty na podporu zkvalitnění odborných učeben a konektivity středních škol, digitalizace sociálních služeb, obnovu krajiny po těžbě nebo vouchery pro podnikatele. Program zároveň nabízí možnost finančního nástroje v podobě Úvěru Transformace, který je malým a středním podnikům poskytován prostřednictvím Národní rozvojové banky s alokací 600 milionů Kč pro Ústecký kraj. Tento nástroj má za cíl pomoci lokálním podnikatelům.

„Ústeckému kraji a jeho obyvatelům pomáháme podporou v oblasti transformace průmyslu i sociálně spravedlivého přechodu zejména díky Operačnímu programu Spravedlivá transformace, ale i prostřednictvím zvýhodnění v některých částech Modernizačního fondu. Víme ale, že to nestačí, pro úspěšnou transformaci uhelných regionů a výrazný posun při řešení územních a sociálních nerovností je zapotřebí zapojit více zdrojů, a to včetně soukromých nebo zahraničních investic,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

„V Ústeckém kraji byly doposud podané dvě žádosti na strategické projekty, z celkem devíti projektů. První projekt Transformačního centra Ústeckého kraje se zaměří na oblasti jako digitalizace, inovace, energetika či péče o krajinu a současně nabídne prostor pro setkávání odborníků a coworking. Druhý projekt Synergys chce zkoumat nové zdroje energie jako je třeba geotermální či výrobu zeleného vodíku, a jejich zapojení do energetického mixu,“ doplnil ministr Hladík. Již během měsíce září se očekává předložení projektu Region univerzitě, univerzita regionu (RUR), ten se zaměřuje na odstranění dosavadních bariér rozvoje kraje. Projekt bude investovat do lidského kapitálu, know how, talentů a rozvoje kreativity. „Předložení zbývajících šesti strategických projektů kraje očekáváme během podzimu, nejpozději do konce roku 2023, kdy výzva pro předkládání žádostí těchto komplexních projektů

 
Nahrávám...
Nahrávám...