dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Operační program Praha - Konkurenceschopnost - příklady projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Praha - Konkurenceschopnost - příklady projektů

 

Operační program Praha - Konkurenceschopnost (OPPK) společně s Operačním programem Praha - Adaptabilita (OPPA) čerpá finanční prostředky z cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Tento cíl obsahuje pouze 1,56 % všech finančních prostředků ze strukturálních fondů EU určených pro Českou republiku v programovém období 2007 - 2013. Největší odezvu od obyvatel hlavní města mají investiční veřejně prospěšné projekty. Pro takové projekty jsou v OPPK v současném programovém období určeny výhradně tři oblasti podpory - oblast podpory 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, oblast podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a oblast podpory 2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů.

Příkladem úspěšného projektu realizovaného v loňském roce může být Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská, schváleného v rámci 6. výzvy OPPK. V rámci projektu došlo ke kompletní rekonstrukci tramvajové trati v úseku od křižovatky Plzeňská - Jinonická (včetně) po tramvajové obratiště Sídliště Řepy v délce 5 960 m dvojkolejně. Komplexní rekonstrukcí došlo ke zvýšení plynulosti a provozní bezpečnosti tramvajového provozu, k homologaci úrovně tramvajového tělesa, zkvalitnění úrovně a vybavení zastávek, vybudování bezbariérových přístupů v MHD a zlepšení přestupných vazeb z TRAM na BUS a naopak (především v prostoru zastávky Kavalírka). Rekonstrukce tramvajové smyčky přispěla také k odstranění negativního vlivu na okolní zástavbu, kterou způsoboval nadměrný hluk při průjezdu tramvají. Projekt Tramvajová trať Plzeňská má při své délce obrovskou spádovou oblast - Řepy, Motol a Košíře, proto byly jako cílové skupiny projektu identifikovány obyvatelé hl. města Prahy, návštěvníci Prahy, osoby se sníženou mobilitou a rodiče s malými dětmi.

Údaje o projektu:

Název projektu: Rekonstrukce tramvajové trati Plzeňská

Příjemce: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Období realizace: červenec - listopad 2010

Celkové výdaje: 806,09 mil. Kč

 

Mezi úspěšné projekty, které měly za cíl revitalizovat nevyužívané území patří projekt z 1. výzvy OPPK Přírodní park Dubeč. V rámci projektu bylo revitalizováno zdevastované a nevyužívané území a vybudován nový přírodní park. Byl revitalizován vodní tok a vytvořena nová vodní plocha. Území prošlo terénními úpravami, byla vybudována cestní síť a mostky, vysazena nová zeleň. Park je doplněn mobiliářem, byl vytvořen amfiteátr a přírodní bludiště. Park tak nyní nabízí kvalitní prostředí pro trávení volného času. Cílové skupiny projektu jsou především obyvatelé dané lokality a okolí (MČ Praha - Dubeč), dále pak obyvatelé hl. města Prahy a návštěvníci Prahy.

Údaje o projektu:

Název projektu: Přírodní park Dubeč

Příjemce: Hlavní město Praha

Období realizace: květen 2009 - září 2010

Celkové výdaje: 89,87 mil. Kč

 

Je obecně známo, že hlavní město Praha je velmi bohatým regionem na památky. OPPK se snaží žadatele v oblasti pordpory 2.1 motivovat k předkládání projektů, které k záchraně nevyužívaných památek přispívají. Mnohdy jsou však u těchto projektových záměrů překážkou v předložení projektu nevyřešené vlastnické vztahy. Úspěšným projektem zaměřeným na obnovu architektonicky a historicky významné památky je projekt z 1. výzvy OPPK Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku. Cílem projektu byla revitalizace unikátního areálu bývalé Vršovické vodárny, sjednocení způsobu jeho využití v souladu se Strategickým plánem hl. m. Prahy a zpřístupnění celého areálu veřejnosti, to vše při respektování jeho genia loci. Celý areál vodárny - bývalé úpravny vody a čerpací stanice Vršovické vodárny a jeho jednotlivé objekty - je unikátní industriální stavbou a od roku 2002 kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR vedeném Ministerstvem kultury. Tento architektonicky a urbanisticky významný areál nebyl dlouhodobě, až na výjimku jednoho objektu, využívaný. Po mnoha letech nezájmu a nedostatku finančních prostředků na jeho záchranu byl ve velmi špatném technickém stavu. Realizací projektu pomocí OPPK byla tato památka zachráněna před demolicí.

Údaje o projektu:

Název projektu: Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku

Příjemce: Hlavní město Praha

Období

 
Nahrávám...
Nahrávám...