dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nepovinné přílohy

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nepovinné přílohy

Nepovinné přílohy jsou ovšem většinou neméně důležité a velmi úzce souvisí s tzv. hodnotícími či bodovacími kritérii, tzn. že výrazným způsobem ovlivňují hodnocení a bodování projektu. Těmito přílohami můžou být např. různé certifikáty, marketingové studie, reference, obchodní smlouvy prokazující budoucí rozvoj žadatele, soulady s rozvojovými a strategickými dokumenty apod. Žadatel může dle svého uvážení žádost a její povinné přílohy doplnit jakýmikoli dalšími dokumenty, které jsou přiměřené nebo vhodné pro doložení povahy projektu. Měly by obsahovat doplňující údaje k informacím podstatného charakteru, které jsou již popsány v povinných přílohách. Nepovinné přílohy se uvádějí v seznamu příloh, jsou zařazeny až za přílohy povinné (nikoli před nebo mezi ně) a jsou taktéž očíslovány. Účelem nepovinných příloh je pouze

 
Nahrávám...
Nahrávám...