dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nařízení ePrivacy

30.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.2.3
Nařízení ePrivacy

JUDr. Dušan Srp, Ph.D.

Co je dobré vědět o Nařízení ePrivacy?

Evropská komise zveřejnila v lednu 2017 první oficiální návrh nového Nařízení o soukromí a elektronických komunikacích, zkráceně označovaného jako ePrivacy Regulation, tj. Nařízení ePrivacy. Toto Nařízení ePrivacy má nahradit nyní platnou e-Privacy Directive, tj. Směrnici o soukromí a elektronických komunikacích č. 2002/58/ES (novelizovaná Směrnicí č. 2009/136/EC), která je v českém právním prostředí implementována v zákoně o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb. Bude-li stávající směrnice aktualizována přímo použitelným nařízením, budou elektronické komunikace všech občanů a podniků v EU chráněny stejně jednotným souborem pravidel.

Nařízení ePrivacy má představovat doplnění a speciální právní normu k Obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR), přičemž se plánuje jednotná účinnost obou nařízení od 25. května 2018. Na rozdíl od GDPR se o Nařízení ePrivacy zatím příliš nehovoří, přitom správci a zpracovatelé osobních údajů by měli při implementaci nových pravidel do svých procesů brát v potaz obě nařízení.

Obecné nařízení GDPR chrání pouze osobní data. Nařízení ePrivacy v porovnání s tím zaručuje důvěrnost všech elektronických kontaktů bez ohledu na to, zda obsahují osobní údaje. Důvěrnost elektronických komunikací zakotvená v Nařízení ePrivacy představuje ekvivalent tradičního listovního tajemství, a je tak nezbytná pro fungování moderních společností a ekonomik.

Souhlas ke shromažďování dat

Podstatou ePrivacy je, aby občané měli možnost vědomě odsouhlasit, že o nich smějí poskytovatelé elektronických komunikací shromažďovat data. Stávající úprava Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se vztahuje pouze na tradiční telekomunikační operátory. Nová pravidla budou závazná i pro poskytovatele služeb jako je WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage nebo Viber.

Ochrana soukromí bude zaručena nejen u obsahu, ale též u metadat odvozených z elektronické komunikace (např. čas a místo hovoru). U obojího hraje soukromý prvek značnou roli, a pokud uživatel neudělí souhlas, musí být podle navržených pravidel údaje anonymizovány nebo vymazány. Výjimkou jsou případy, kdy jsou data potřebná např. pro vyúčtování.

Pokud uživatel udělí souhlas se zpracováním komunikačních údajů (obsahu a/nebo metadat), tradiční telekomunikační operátoři budou mít více příležitostí k jejich využití a poskytování doplňkových služeb. Mohli by například generovat tepelné mapy označující přítomnost fyzických osob, a pomáhat tak veřejným orgánům a dopravním podnikům při přípravě nových projektů infrastruktury.

Jednodušší pravidla pro cookies

Nařízení ePrivacy má přinést jednodušší pravidla týkající se cookies. Tzv. "ustanovení o cookies", které vedlo k zahlcení uživatelů internetu žádostmi o souhlas, bude zjednodušeno. Nová pravidla umožní uživatelům lépe kontrolovat své nastavení a v případě rizika pro soukromí snadno přijmout nebo zamítnout sledování cookies a další identifikátory. Souhlas není potřeba pro cookies, která do soukromí nezasahují a zlepšují služby internetu (např. zapamatování historie nákupního koše). Souhlas již nebude vyžadován ani pro cookies na

 
Nahrávám...
Nahrávám...