dnes je 8.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby

22.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.58
Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřena na podporu projektů zaměřených na nákup vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, kteří operují ambulantně a terénně. Dotaci lze čerpat na nákup nových silničních vozidel kategorie M1, M2, M3 a N1 s alternativními pohony PHEV a BEV a na výdaje na povinnou publicitu projektu.

Míra podpory:

  • - 100 % z celkových způsobilých výdajů (max. 5,36 mil. Kč).

Typ podporovaných vozidel: M1 (os.), M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus), N1 (nákl. do 3,5t).

  • - Maximální výše dotace na jedno elektrovozidlo: 1 064 000 Kč.
  • - Maximální výše dotace na jedno plug – in vozidlo: 792 000 Kč.
  • - Minimální výše dotace na projekt 250 tis. Kč bez DPH a maximální výše na projekt je 5,36 mil. Kč bez DPH.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraje, obce, městské obvody, městské části a hlavní město Praha,
  • - dobrovolné svazky obcí a jimi zřizované organizace,
  • - příspěvkové organizace územních samosprávných celků, další právnické osoby, které můžou zakládat a zřizovat obce nebo kraje, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl,
  • - organizační
 
Nahrávám...
Nahrávám...