dnes je 9.6.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

MPSV vyhlašuje výzvu na investiční dotace v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb

2.6.2023, Zdroj: MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí přichází s programem 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. V rámci tohoto programu je vypsána výzva č. 15, ve které se žadatelé mohou ucházet o dotaci pro různé cíle definované v programové dokumentaci. Od 12. června 2023 budou přijímány žádosti o dotace zaměřené na podporu mobility.

Cílem této výzvy je podpořit odstranění překážek, které brání lidem se sníženou pohyblivostí v horizontálním i vertikálním pohybu. Přednostně budou do podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Celkový rozpočet výzvy činí 28,9 milionu korun. 

Žádosti o dotace mohou podávat kraje, obce, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, ústavy, sociální družstva, spolky a obchodní společnosti. Veškeré podrobnosti o výzvě a kompletní dokumentace jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

TZ 22.3.2023: MPSV vyhlásilo výzvu zaměřenou na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny nepobytových sociálních služeb

V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí výzvu Zvyšování kapacit nepobytových komunitních sociálních služeb. Jejím cílem je podpora investičních projektů zaměřených na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb ambulantního a terénního charakteru. Pro vybrané služby sociální péče bude podpořen nákup nemovitostí včetně pozemků, výstavba, rekonstrukce a úpravy objektů či zázemí pro poskytování služeb.

Dlouhodobým problémem materiálně technické základny sociálních služeb v ČR je jejich nedostatečná kapacita. „Ne vždy se daří pokrývat současnou poptávku po terénních a ambulantních sociálních službách, a to i v oblasti dlouhodobé sociálně zdravotní péče. Proto jsou tyto výzvy velmi důležité. Mohou zásadním způsobem přispět k dalšímu rozvoji sociálních služeb, který je pro nás prioritou,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Rostoucí potřeba kapacit těchto služeb je spojena i s postupným stárnutím populace. Velký význam má také podpora procesu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, stejně jako zvyšování kapacit komunitních sociálních služeb, které podporují nezávislý život seniorů nebo osob se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí. Cílem výzvy je tedy podpořit navýšení kapacit ambulantních a terénních služeb
sociální péče tak, aby byl co nejvíce podpořen nezávislý život této cílové skupiny. 

Národní plán obnovy podpoří nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, zlepšení a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb. Národní plán obnovy představuje schválený plán reforem a investic, který umožní

 
Nahrávám...
Nahrávám...