dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 – „SANTINI“

11.9.2023, Zdroj: Ministerstvo kultury

Odbor muzeí a galerií vyhlašuje mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela.

Odbor muzeí a galerií vyhlašuje podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZRP“) na základě memoranda, které uzavřelo Ministerstvo kultury, Arcibiskupství pražské, Universita Karlova v Praze a Spolek Putování za Santinim, z. s., které bylo uzavřeno v rámci připomínky 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela, z programu Kulturní aktivity mimořádné výběrové dotační řízení na rok 2023 na Podporu projektů k připomínkám 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Dotace budou udělovány pro tematické okruhy:

1. výstavní projekty

2. kulturní programy

Určení žadatelé:

vlastníci/správci muzejních sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), mimo příspěvkových organizací Ministerstva kultury; vlastníci a správci národních kulturních památek, mimo příspěvkových organizací Ministerstva kultury; nestátní neziskové organizace (spolky a pobočné spolky, církve, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, družstva); vysoké školy.

Termíny:

Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 9. 2023

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. 10. 2023

Soubory ke stažení

Výzva mimořádného výběrového dotačního řízení - SANTINI, 2. kolo.pdf, 228.2 kB
Formulář žádosti.doc, 138 kB
Výsledky 1. kola - SANTINI.pdf, 101.3 kB

Nové výzvy Národního plánu obnovy podpoří digitalizaci i mezinárodní spolupráci v roce 2024

Jde o výzvy v rámci iniciativ Status umělce a Digitalizace kulturního a kreativního sektoru. Od začátku září do poloviny října je možné podávat žádosti o dotaci na projekty mezinárodní umělecké a odborné spolupráce a do konce října nově také žádosti o dotaci na digitalizační projekty a dokumentační a informační činnost.

Jedním z důležitých úkolů ministerstva kultury je ochrana kulturního dědictví. V dnešní době je přirozenou cestou jeho digitalizace. A stejně tak podpora tvůrců kulturních hodnot v jejich dalším profesním rozvoji. Dotace Národního plánu obnovy v tomto vhodně doplňují možnosti běžných dotačních titulů ministerstva,“ říká ministr kultury Martin Baxa.

Podpora digitalizace v oblasti vizuálního umění a architektury cílí na menší

 
Nahrávám...
Nahrávám...