dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Master účet

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Master účet

- Každá společnost si může založit právě jeden Master účet.

- V rámci Master účtu společnost zakládá, spravuje a edituje jednotlivé projekty - žádosti o dotaci u Czechinvestu dle dotačních programů a vyhlašovaných výzev.

- Master účet může založit pouze statutární zástupce společnosti, nebo osoba k tomu řádně zplnomocněná.

- Statutární zástupce navíc musí vlastnit kvalifikovaný elektronický certifikát, bez kterého nebude umožněno v posledním kroku zakládání Master účtu dokončit jeho finální uložení do aplikace eAccount !

- Do Master účtu lze povolit přístup dalším osobám, kterým budou přiřazena práva pro jednotlivé úkony.

- Firma vlastnící Master účet je hlavním garantem projektu, na který žádá dotaci, a všech uvedených informací.

POSTUP ZALOŽENÍ MASTER ÚČTU

Přístup do procesu pro založení Master účtu je z úvodní obrazovky s přihlašovacím oknem. V horní liště je příkaz „Založení Master účtu“, který zajistí přechod do průvodce pro vytvoření Master účtu.

Krok č. 1: Přihlášení do Master účtu

Vyplňte „Přihlašovací jméno a heslo. “

Krok č. 2: Souhlas s podmínkami založení maste r účtu.

V této chvíli se nacházíte již na prvním kroku pro zakládání Master účtu - musíte zatrhnout, že souhlasíte se všemi podmínkami agentury pro provoz a práva a povinnosti a sdílení informací s agenturou. Pokud kliknete na souhlas, můžete stisknout tlačítkou - další

Krok č. 3: Přihlašovací údaje žadatele

Je nutné vyplnit následující tabulku. Pozor pamatujte si heslo a přihlašovací jméno! Pokud jej ztratíte, čeká vás výlet k nebližší regionální kanceláři Czechinvest. Dále je velmi důležité vyplnění emailu. Bez toho se dnes již při elektonické komunikaci neobejdete.

Pokud cokoliv špatně zadáte, aplikace je nastavena tak, že vás nepustí dále, pokud daná chyba nebude odstraněna. Upozorní vás, jaká chyba nastala.

Krok č. 4: Základní údaje o žadateli

V tomto kroku je nutné vyplnit základní údaje typu:

Právní forma, obchodní jméno, IČO, DIČ

POZOR: vyplňujte obchodní jméno firmy (žadatele) přesně dle výpisu z bchodního rejstříku, a to včetně velkých písmen a mezer. Mohlo by se potom stát, že při podávání projektu vás vyloučí kvůli formálním nesrovnalostem.

Krok č. 5: Oblast podnikání

Asi nejtěžší část Master účtu - je nutné znát tzv. OKEČ - odvětvová klasifikace ekonomických činností - definuje, v jaké oblasti podnikáte. Číslo je vždy přiřazeno na základě živnosti a je uvedeno také ve finančních výkazech při uzavírání účetnictví. Většina podnikatelů disponuje několika OKEČ.

Je tedy nutné vypsat OKEČ, který daný projekt řeší a je tedy hlavní. (převažující).

Dále je nutné charakterizovat, o jakou firmu jde dle Nařízení Komise č. 70/2001:

To, jestli jste firma Malá, Střední, Velká vám napoví odkaz na této stránce. Dále zaškrtnete, jestli jste plátce DPH.

Krok č. 6: Sídlo a kontakty na žadatele

Je nutné vyplnit číslo mobilního telefonu.

Krok č. 7: Zadání statutárních zástupců

Zde je nutné přesně opsat vše z výpisu z obchodního rejstříku, včetně způsobu jednání za společnost.

Opět je nutné vypsat email a mobilní tel. číslo.

Krok č. 8: Elektronický podpis a založení Master účtu

Zde je nutné přečíst si podmínky založení účtu a kliknout na souhlas s podmínkami.

Automaticky pak naskočí okno pro elektronický podpis,

 
Nahrávám...
Nahrávám...