dnes je 4.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Krok č. 4 - Jak odevzdat žádost včas

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krok č. 4 - Jak odevzdat žádost včas

Poté co jste dospěli až do posledního kroku přípravy projektu, zjistíte teprve, kolik času jste strávili nad tím, než jste vlastní žádost připravili. Nyní už Vás čekají pouze formální kritéria, kdy vlastní žádost vytisknete a sestavíte podle pokynů v příručce pro žadatele. Je nutné dbát na přesné označení žádosti unikátním kódem, podepsání vlastní žádosti statutárním zástupcem a doložení všech povinných příloh!


Předložení žádosti o dotaci potom může vypadat např. následujícím způsobem:

Obálka s Žádostí musí obsahovat:

1. 3x tištěnou verzi Žádosti (výtisk ELZA), 3x originál;tištěný výstup elektronické verze Žádosti bude pevně spojen, poslední strana a seznam příloh podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem (v tomto případě musí být přiložena ověřená plná moc žadatele tomuto oprávněnému zástupci),

2. 1x disketu nebo CD s elektronickou verzí Žádosti,

3. 3x povinné přílohy Žádosti; jednotlivé povinné přílohy musí být očíslované podle seznamu příloh uvedeného v Žádosti a podle tohoto seznamu seřazené. Pokud mají přílohy více než 1 list, musí být tyto listy pevně spojeny. Na seznamu příloh musí být uveden počet stran jednotlivých příloh. Přílohy se předkládají ve třech vyhotoveních, 1x originál nebo

 
Nahrávám...
Nahrávám...