dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak popsat realizační tým v projektové žádosti?

5.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.58
Jak popsat realizační tým v projektové žádosti?

Mgr.Petr Burda

Popis realizačního týmu patří k povinným částem, které je třeba v rámci přípravy projektových žádostí vždy podrobně připravit. Hodnotitelé projektů často velmi pečlivě sledují skladbu a kvalitu popisu projektového týmu, který se podílí na projektové implementaci. Kvalita zpracování této části může velmi často rozhodnout o tom, jestli bude Vaše žádost úspěšná a zda Váš projekt získá finanční podporu.

Snahou tohoto příspěvku je představení komplexního popisu realizačního týmu, který byl popsán v jedné z úspěšných projektových žádostí, který byl zaměřen na realizaci projektu zaměřeného na snížení rizikovosti hazardních her. Předložený text může sloužit jako inspirace všem typům projektů (soukromé i věřené sféry), realizační tým je velmi podrobně popsán ve struktuře popis aktivit, kvalifikační předpoklady a typ pracovní smlouvy.

Úvod

Realizační tým projektu je tvořen třemi úrovněmi řízení: dohledovou, manažerskou a realizační:

Úroveň 1: Dohled a řízení

 • - Řídící výbor projektu (ŘV) je složen minimálně z 3 členů, z nichž jedním je ředitel projektu.

Úroveň 2: Koordinace projektu (projektový management)

 • - Ředitel projektu (věcný garant),
 • - Vedoucí koordinátor,
 • - Zástupce vedoucího koordinátora.

Úroveň 3: Pracovní týmy

 • - Expertní skupiny (expert, analytik, expert ICT a specialista PR),
 • - Organizačně-administrativní podpora klíčových aktivit projektu (koordinátoři, asistenti),
 • - Finanční řízení a reporting (finanční manažer, odborný administrátor).

Z přímých nákladů projektu budou hrazeny pouze tyto odborné pozice v expertních skupinách:

1) Expert,

2) Analytik,

3) Expert ICT,

4) Specialista PR.


Ostatní manažerské a administrativní pozice budou hrazeny z nepřímých nákladů projektu:

5) Člen řídícího výboru

6) Ředitel projektu

7) Vedoucí koordinátor

8) Zástupce vedoucího koordinátora

9) Finanční manažer

10) Odborný administrátor

11) Koordinátor

12) Asistent.

Pracovní pozice hrazené z přímých nákladů

Expert – PS (kmenoví zaměstnanci) – nulová pozice

Hlavní úkoly

 • podílí se na věcné stránce projektu – na všech jeho aktivitách a výstupech v rámci klíčových aktivit (KA) KA1, KA2, KA4 a KA5,

 • v rámci KA1 jsou odpovědní za zpracování jednotlivých dílčích analýz (ve spolupráci s externími experty a analytiky) nebo za přípravu zadávací dokumentace pro výběr externích dodavatelů (pokud je dodavatelské plnění plánováno), průběžnou komunikaci a součinnost s dodavatelem a následně za kontrolu zpracovaných předávaných výstupů (opět ve spolupráci s externími experty a analytiky),

 • v rámci KA2 zpracovávají školící materiály a pomůcky a zajišťují lektorskou činnost (školení cílových skupin), dále zpracovávají metodické materiály a poskytují metodickou podporu cílovým skupinám a aktivně se podílí na navazování a rozvíjení spolupráce s dalšími orgány státní správy a samosprávy,

 • v rámci KA4 se ve spolupráci s Expertem PR podílejí na přípravě, realizaci a vyhodnocení informačních, osvětových a jiných komunikačních aktivit, účastní se jako přednášející pořádaných konferencí a workshopů a zpracovávají potřebné prezentační a jiné dokumenty,

 • v rámci KA5 předávají informace o stavu realizace projektu (aktivit a výstupů ve své gesci) projektovému managementu za účelem zpracování monitorovacích zpráv a jiných typů reportů,

 • v rámci všech výše popsaných aktivit se podílejí také na nastavení časového harmonogramu,

 • v rámci své odbornosti a zkušeností identifikují možná projektová rizika a navrhují opatření k jejich prevenci, minimalizaci nebo eliminaci.

V rámci KA3 se právě a zejména tito zaměstnanci odboru 34 stávají cílovou skupinou, pro kterou jsou určeny navržené komplexní vzdělávací aktivity. Za účast na aktivitách ke zvýšení vlastní odborné kvalifikace nebude účastníkům vyplácena žádná odměna ani mzdové náhrady.

Typ smlouvy:

 • interní zaměstnanec s PS (nulová pozice),

 • za aktivní účast na projektových aktivitách a podíl na zpracování projektových výstupů budou těmto zaměstnancům navrženy mimořádné odměny,

 • Cca 10-20 osob (z toho lektorská činnost cca 5 osob).

Expert – DPČ/DPP

Hlavní úkoly:

 • podílí se na věcné stránce projektu, a to zejména na zpracování vybraných analýz v rámci KA1 (A01 analýza dopadů na nelegální chování provozovatelů, A06 procesní analýzy, A09 analýza rizikovosti hazardních her, A10 vytvoření algoritmů pro zpracovávání dat a reporting, A12 ex-post RIA),

 • v rámci KA4 spolupracuje na přípravě programu odborných mezinárodních konferencích, kterých se může dle potřeby projektu a svých časových možností zúčastnit také jako přednášející, moderátor nebo diskutér během kulatých stolů apod.

 • V případech, kdy zpracování analýzy vyžaduje subdodávky od externích subjektů, spolupracuje na přípravě výběrového řízení / veřejné zakázky a je odpovědný za zpracování interních oponentních posudků (per-review) k výstupům předaným dodavatelem. Dále expert zpracovává interní peer-review dle potřeby také k analýzám zpracovaným interními experty,

 • kromě výše popsaných aktivit také konzultuje nastavení časového harmonogramu zpracování výstupů ve své gesci

 • dle své odbornosti a zkušeností se podílí na identifikaci možných projektových rizik a navrhuje opatření k jejich prevenci, minimalizaci nebo eliminaci.

Kvalifikační předpoklady:

 • teoretické znalosti i pokročilé praktické zkušenosti (v délce min. 8 let) v oblasti hazardního průmyslu a internetového trhu a/nebo hodnocení dopadů (impact analysis) a/nebo realizace sociometrických šetření a/nebo realizace procesních auditů.

Typ smlouvy:

 • DPP/DPČ,

 • Sazba 330 Kč/hod,

 • Cca 5-10 osob.

Analytik – DPČ/DPP

Hlavní úkoly:

 • podílí se na věcné stránce projektu, a to zejména na zpracování vybraných analýz v rámci KA1 (A02 analýza internetového hraní, A03 analýza dopadů na kriminální a jiné chování hráčů, A04 analýza dopadů na poskytovatele internetu, A05 analýza dopadů na poskytovatele platebních služeb, A07 analýza společenských nákladů hazardu, A11 analýza trendů),

 • v rámci KA2 je zpracovatelem katalogu správních kompetencí v oblasti regulace hazardu,

 • v rámci KA4 spolupracuje na přípravě programu odborných mezinárodních konferencích, kterých se může dle potřeby projektu a svých časových možností zúčastnit také jako přednášející, moderátor nebo diskutér během kulatých stolů apod.,

 • v případech, kdy zpracování analýzy vyžaduje subdodávky od externích subjektů, spolupracuje na přípravě výběrového řízení / veřejné zakázky a je odpovědný za zpracování interních oponentních posudků (per-review) k výstupům předaným dodavatelem,

 • dále analytik zpracovává interní peer-review dle potřeby také k analýzám zpracovaným interními experty,

 • kromě výše popsaných aktivit také konzultuje nastavení časového harmonogramu zpracování výstupů ve své gesci,

 • dle své odbornosti a zkušeností se podílí na identifikaci možných projektových rizik a navrhuje opatření k jejich prevenci, minimalizaci nebo eliminaci.

Kvalifikační předpoklady:

 • analytické zkušenosti (v délce min. 5 let) s vyhledáváním a zpracováním dat rozmanitého charakteru a z různých zdrojů a/nebo zkušenosti s realizací dotazníkových šetření a jejich vyhodnocením.

Typ smlouvy:

 • DPP/DPČ,

 • Sazba 300 Kč/hod,

 • Cca 3-6 osob.

Expert ICT – DPČ/DPP

Hlavní úkoly:

 • podílí se na věcné stránce

 
Nahrávám...
Nahrávám...