dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.32
Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotaci lze čerpat na výstavby, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužící k dopravě do zaměstnání, škol a službami včetně doprovodné infrastruktury, dále na hlavních trasách cyklistické dopravy ČR a trasách s vysokou intenzitou dopravy. Jedná se o výzvy 35. a 36., které se od sebe odlišují pouze dle kategorie regionů – rozdělení na území méně rozvinutých a přechodových regionů. Cílem výzev je podpora udržitelné multimodální městské mobility rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. 

Míra podpory:

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 000 000 Kč.
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 Kč.
  • - Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj — 1 844 565 705 Kč.

Státní rozpočet — 0 Kč.

  • - Míra kofinancování:

EFRR: 85 %.

Příjemce: 15 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraje; obce; dobrovolné svazky obcí; organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi nebo
 
Nahrávám...
Nahrávám...