dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Finanční záruka

21.10.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.9.3
Finanční záruka

JUDr. Petra Kejvalová

Finanční záruka je jedním z instrumentů zajištění dluhu. Je upravena v § 2029 a násl. NOZ.

Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce v tzv. záruční listině. V záruční listině výstavce prohlašuje, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše peněžní částky stanovené v záruční listině, nesplní-li sám dlužník věřiteli svůj dluh. V záruční listině může být také uvedeno, že výstavce uspokojí věřitele v případě, že se splní jiné podmínky stanovené v záruční listině.

V případě, že je výstavcem banka, zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrové družstvo, jedná se o tzv. bankovní záruku.

Záruční listina vyžaduje vždy písemnou formu.

Záruční listina jakožto prohlášení výstavce je jednostranným právním jednáním výstavce. Je však možné i uzavřít smlouvu o poskytnutí finanční záruky.

Finanční záruka může zajišťovat jak peněžitou pohledávku, tak i nepeněžitou. V případě zajištění nepeněžité pohledávky se má za to, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která věřiteli náleží při porušení zajištěné povinnosti plnit.

V případě, že finanční záruku, tj. záruční listinu, potvrdí svým podpisem jiný výstavce, může věřitel uplatnit právo ze záruční listiny vůči kterémukoliv z výstavců.

V případě, že dluh věřiteli splní výstavce, který finanční záruku potvrdil, vzniká tomuto výstavci právo na náhradu vůči výstavci, který jej o potvrzení záruky požádal.

Výstavce ručí za splnění zajištěného dluhu do výše a za podmínek stanovených v záruční listině. Výstavce

 
Nahrávám...
Nahrávám...