dnes je 20.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva ENERGov)

22.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.17
Energetické úspory památkově chráněných budov (výzva ENERGov)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpořit úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov veřejného sektoru, která povedou ke snížení energetické náročnosti, úspoře energie z neobnovitelných zdrojů a využití obnovitelných zdrojů energie. Dotaci lze čerpat na snížení energetické náročnosti veřejných budov, na zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, na zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu (tj. technologie pro využití šedých a srážkových vod), dále na výstavbu či rekonstrukci obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.

Míra podpory:

  • - výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy.
  • - výše příspěvku je dána tzv. jednotkovou dotací pro jednotlivá opatření podle stupně rozsahu renovace budovy.
  • - pro výzvu je stanovena celková alokace 2 mld. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - městské části hlavního města Prahy,
  • - obce a dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu,
  • - veřejné instituce a výzkumné organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nadace,
 
Nahrávám...
Nahrávám...