dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Podpora odkupu a scelování infrastruktury odvodů a kanalizací

30.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.81
Podpora odkupu a scelování infrastruktury odvodů a kanalizací

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora odkupu vlastnických práv k vodohospodářské infrastruktuře za účelem jejího scelování a snížení vysoké atomizace vlastnické struktury oboru vodovodů a kanalizací. Dotaci lze využít na odkup vlastnických práv k vodovodům a kanalizacím, a to za účelem dosažení scelení majetku a převedení vlastnických práv pod kontrolu měst a obcí.

Míra podpory:

  • - obce a svazky obcí (v případě, že mohou ručit svým majetkem nebo mají stabilní finanční zdroje, vodohospodářské společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí).

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce,
  • - svazky obcí v případě, že mohou ručit za své závazky svým majetkem, případně dostatečně stabilními finančními zdroji nebo, neplatí-li předchozí podmínka, obce, které jsou členy svazku, ručí za závazky svazku,
  • - vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a obcí.

Podporované aktivity

Mezi

 
Nahrávám...
Nahrávám...