dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Druhy příloh

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy příloh

Následující text Vám pomůže zorientovat se v nejdůležitějších přílohách, které mají vliv na hodnocení projektu. Někdy totiž není nutné výrazné úsilí k získání přílohy, jindy je zase obstarávání značně časově náročné. Ne všechny povinné přílohy však zpracovává nebo obstarává žadatel. Některé přílohy jsou generovány elektronickou žádostí (např. ELZA). Přílohy se dělí podle povinnosti předložit je k projektu pro danou oblast podpory na povinné a nepovinné. Povinné přílohy tvoří podstatnou část celé žádosti, obzvláště jestliže se jedná o investiční projekt. Zde nejdůležitější přílohu tvoří projektová dokumentace stavby. U neinvestičních projektů bývá nejdůležitější přílohou ekonomické hodnocení projektu a schopnost projekt financovat z vlastních zdrojů, tzv. bonita žadatele. Dále lze přílohy rozdělit podle termínu, kdy je žadatel musí předložit, na přílohy předkládané spolu s projektovou žádostí a přílohy předkládané před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.

- Přílohy předkládané spolu s projektovou žádostí jsou ty přílohy, které žadatel předkládá spolu s projektovou žádostí v termínu vyhlášené příslušné výzvy k předkládání projektových žádostí. Pokud

 
Nahrávám...
Nahrávám...