dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Druhy kontrol podle obsahového zaměření

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy kontrol podle obsahového zaměřeníNSW,292,,

Fyzická kontrola

Kontrola fyzická je kontrolou na místě realizace projektu, u žadatele nebo příjemce. Může jít o kontrolu na místě stavby nebo účast na pořádané konferenci či školeních v rámci projektu apod. Fyzická kontrola spočívá v porovnání skutečného stavu se stavem deklarovaným, ať už v projektové žádosti, nebo se stavem deklarovaným v předkládaných monitorovacích zprávách v průběhu realizace projektu. Kontrola na místě může obsahovat rovněž kontrolu dokladů.

Administrativní kontrola

Administrativní kontrola je tzv. kontrolou „od stolu“. V průběhu realizace projektu ji provádí zprostředkující subjekt jak při podání oznámení o změnách v projektu, aby mohl rozhodnout, zda požadovanou změnu schválit či zamítnout, tak zejména vždy při ukončení etapy/projektu, kdy se kontrolují účetní doklady předložené příjemcem k proplacení.

Administrativní kontrola probíhá zpravidla po každé ukončené etapě v případě víceetapového projektu a/nebo po ukončení projektu v případě jednoetapového projektu.

Podkladem pro administrativní kontrolu je vždy monitorovací zpráva o průběhu projektu (etapová či závěrečná) a účetní doklady, příp. další podpůrné doklady.

Obsahem administrativní kontroly, kterou provádí pracovníci zprostředkujícího subjektu, je řada úkonů. V jejím průběhu dochází k ověřování dosavadní realizace projektu na základě předložených účetních dokladů a ke kontrole souladu zrealizovaných aktivit a investovaných finančních prostředků s podmínkami programu a ověřování dodržování pravidel pro poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu a strukturálních fondů.

Při ukončení etapy/projektu

 
Nahrávám...
Nahrávám...