dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotovaná pojištění pro exportéry

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotovaná pojištění pro exportéry

Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

- Zaměření produktu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Krátkodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který není delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí, nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin, nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost), nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí, nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

- Podmínky podpory: Předběžný výpočet pojistného lze provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky, která je dostupná na: http://www.egap.cz/kalkulacka-pojistneho/index.php?krok=1&produkt=B

Pojištění bankou financovaného krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru

- Zaměření produktu: Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku z krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce. Krátkodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který není delší než 24 měsíců. Pojistná smlouva musí být podepsána i vývozcem. Pojistnou událostí je dílčí, nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin, nebo jejich kombinace.

- Podmínky podpory: Předběžný výpočet pojistného lze provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky, která je dostupná na: http://www.egap.cz/kalkulacka-pojistneho/index.php?krok=1&produkt=Bf

Pojištění střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

- Zaměření produktu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Středně a dlouhodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který je delší než 24 měsíců. Pojistnou událostí je dílčí, nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin, nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost), nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí, nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

- Podmínky podpory: Předběžný výpočet pojistného lze provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky, která je dostupná na: http://www.egap.cz/kalkulacka-pojistneho/index.php?krok=1&produkt=C

Pojištění bankou financovaného střednědobého a dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru

- Zaměření produktu: Pojištěným je banka nebo finanční instituce proti riziku nezaplacení dovozcem, na kterou vývozce úplatně postoupil pohledávku ze středně nebo dlouhodobého vývozního dodavatelského úvěru bez možnosti uplatnění regresu na vývozce. Středně nebo dlouhodobým vývozním dodavatelským úvěrem je poskytnutí časového odstupu mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit, který je delší než 24 měsíců.

- Podmínky podpory: Předběžný výpočet pojistného lze provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky, která je dostupná na: http://www.egap.cz/kalkulacka-pojistneho/index.php?krok=1&produkt=Cf

Pojištění vývozního odběratelského úvěru

- Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplácení pohledávek z vývozního odběratelského úvěru. Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozce přímo dovozci, nebo jeho bance. Pojistnou událostí je dílčí, nebo úplné nezaplacení pojištěného úvěru v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin, nebo jejich kombinace. Komerčními příčinami jsou všeobecná neschopnost dovozce platit své splatné závazky (platební neschopnost), nebo odepření zaplacení bez právního důvodu (platební nevůle). Mezi teritoriální příčiny patří např. administrativní rozhodnutí nebo legislativní opatření země dovozce, které mu zabrání zaplatit, nebo omezení konverze plateb v důsledku politických událostí v zemi dovozce, ale také jiné události v zemi dovozce, jako je válka, revoluce, občanské nepokoje a přírodní katastrofy.

- Podmínky podpory: Předběžný výpočet pojistného lze provést prostřednictvím interaktivní kalkulačky, která je dostupná na: http://www.egap.cz/kalkulacka-pojistneho/index.php?krok=1&produkt=D

Pojištění potvrzeného akreditivu

- Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku majetkové újmy v důsledku celkového nebo částečného nezaplacení podle podmínek potvrzeného dokumentárního akreditivu. Pojištění se vztahuje i na případ tzv. tichého potvrzení dokumentárního akreditivu. Dokumentární akreditiv vystavuje banka na žádost dovozce a má podobu písemného závazku banky zaplatit určenou peněžní částku podle stanovených podmínek. Podmínkou pro splnění akreditivního závazku bankou je předložení předepsaných dokumentů ze strany vývozce. Zúčastněné banky kontrolují pouze dokumenty, nikoliv zboží nebo služby, a akreditivní platby jsou zcela oddělené od kupních smluv. Pojistnou událostí je dílčí, nebo úplné nezaplacení pojištěné pohledávky vystavující bankou v důsledku komerčních nebo teritoriálních příčin, nebo jejich kombinace.

- Podmínky podpory: Výše pojistného závisí na době platnosti akreditivu na termínu jeho splatnosti a na výši spoluúčasti. Sjednaná výše pojistného již v sobě zahrnuje možné zvýšení nebo snížení pojistného rizika a je neměnná po celou dobu trvání pojištění.

Pojištění úvěru na předexportní financování

- Zaměření produktu: Pojištěným je banka proti riziku nesplacení úvěru na předexportní financování výroby pro export, nebo na financování investice do výroby pro export. Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního úvěru. Při délce splatnosti vývozního úvěru do 24 měsíců se pojišťuje předexportní úvěr na výrobu nejvýše do 85 % hodnoty vývozu. Při delší splatnosti je možné pojistit předexportní úvěr nejvýše do 75 % hodnoty vývozu. Předexportní

 
Nahrávám...
Nahrávám...