dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Strategie rozvoje regionu Moravskoslezsko bude realizována prostřednictvím 5 prioritních os:

1. Regionální infrastruktura a dostupnost

2. Podpora prosperity regionu

3. Rozvoj měst

4. Rozvoj venkova

5. Technická pomoc

Jednotlivé prioritní osy jsou dále strukturována do následujících oblastí podpory (dotačních titulů pro žadatele):

1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast podpory zahrnuje:

- Podoblast 1.1.1 Výstavby, modernizace a rekonstrukce silnic 2. a 3. třídy.

- Podoblast 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava.

Příjemci podpory jsou: Moravskoslezský kraj, Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace zřízené krajem.

1.2. Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Oblast podpory zahrnuje:

- Zvýšení kapacity pro osobní a nákladní přepravu včetně zázemí

- Rozšíření infrastruktury a technického vybavení pro provoz letiště.

- Vznik nových služeb (kryté parkoviště), modernizace bezpečnostní infrastruktury (řídící věž, bezpečnostní komplex).

- Stroje pro vybavení a odbavování letadel.

- Infrastruktura pro realizaci podnikatelských aktivit souvisejících s leteckým provozem.

- Zajištění dopravního napojení na Ostravu a okolní města a regiony

- Rekonstrukce a výstavba účelových komunikací.

- Výstavba napojení letiště na železniční dopravu.

- Rozvoj všeobecného letectví v Moravskoslezském kraji

- Rozšíření a modernizace infrastruktury pro všeobecné a sportovní letectví.

Příjemci podpory jsou: Moravskoslezský kraj, Správa železniční dopravní cesty, Letiště Ostrava, a.s.

1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti

Oblast podpory zahrnuje:

- Podoblast 1.3.1 Integrace veřejné dopravy a rozvoj její infrastruktury.

- Podoblast 1.3.2 Pořízení prostředků veřejné dopravy včetně specifického vozového parku.

Příjemci podpory jsou: Podoblast 1.3.1 - Moravskoslezský kraj, obce, svazky obcí, Správa železniční dopravní cesty, vlastníci zastávek, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, organizace zřízené krajem a obcemi. Podoblast 1.3.2 - Obce, svazky obcí, dopravci zajišťující veřejnou dopravu, organizace zřízené krajem a obcemi.

1.4. Infrastruktura integrovaného záchranného systému

Oblast podpory zahrnuje:

- Rozvoj integrovaného záchranného systému a systémů krizového řízení včetně technického a komunikačního zabezpečení.

- Systém havarijní komunikace mezi obyvateli, podniky a veřejnou správou.

- Zefektivnění systému příjmu tísňových volání, vysílání sil a prostředků.

- Výstavbu a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a modernizace jejich technického vybavení.

- Havarijní plány.

Příjemci podpory jsou: Moravskoslezský kraj, hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

2.1. Infrastruktura veřejných služeb

Oblast podpory zahrnuje:

- Podoblast 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělání.

- Podoblast 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

- Podoblast 2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb

- Podoblast 2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami

Příjemci podpory jsou: Podoblast 2.1.1. - Moravskoslezský kraj, obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené krajem a obcemi, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, organizace zřízené státem. Podoblast 2.1.2 - Moravskoslezský kraj, obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené krajem a obcemi, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, organizace zřízené státem Podoblast 2.1.3 - Moravskoslezský kraj, obce nad 5 tis. obyvatel, organizace zřízené krajem a obcemi, nestátní neziskové organizace, soukromá zdravotnická zařízení, organizace zřízené státem, Podoblast 2.1.4 - Moravskoslezský kraj, obce nad 50 tis. obyvatel, organizace zřízené krajem a obcemi, nestátní neziskové organizace.

2.2. Rozvoj cestovního ruchu

Oblast

 
Nahrávám...
Nahrávám...