dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Oblasti podpory - prioritní osa 1

Nastaveným operativním cílům prioritní osy 1 korespondují následující oblasti podpory:

- Dopravní infrastruktura - zajištění dopravní infrastruktury, přizpůsobené potřebám programového území, zvýšení propustnosti pohraničí a napojení regionu na důležité přeshraniční dopravní osy.

- Informační a komunikační sítě - mají být efektivně rozvíjeny a organizovány přístupy k informačních a komunikačním sítím. Jde o rozvoj elektronických rozhraní pro výměnu dat, o podporu společných internetových aplikací a rozvoj a instalaci společných databází jako informačních struktur, včetně nutného technického propojení.

- Sociální infrastruktura - ve smyslu sociální udržitelnosti podporuje opatření aktivity v oblasti sociálních věcí při zvláštním zohlednění změny struktur a funkčnosti z důvodů demografického vývoje v pohraničí.

- Vzdělání a kvalifikace - zde má být podporována spolupráce v oblasti školských projektů a mají pokračovat vysokoškolská opatření programového období INTERREG IIIA.

- Sociální věci - zde se předpokládá specifická pomoc pro osoby s postižením za účelem jejich integrace a zajištění rovnosti šancí.

- Umění a kultura - v této oblasti má být dosaženo intenzifikace přeshraniční

 
Nahrávám...
Nahrávám...