dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotační tituly v rámci OP

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotační tituly v rámci OP

Oblasti podpory - prioritní osa 1

Hlavní tematické oblasti podpory a zaměření podpory pro prioritní osu 1:

- Infrastruktura a služby související s podnikáním a inovacemi s podporou projektů zaměřených na zvýšení atraktivity regionu, rozvoj a soustředění existujícího podnikatelského potenciálu, zlepšování dostupnosti a využití stávajících sítí technologií a výzkumu a jejich rozšiřování, posílení spolupráce mezi regionálním hospodářstvím (zvláště MSP), univerzitami, výzkumnými institucemi a dalšími organizacemi apod.

- Cestovní ruch, kultura a hospodářské aktivity v oblasti volného času s podporou projektů na přilákání nové turisty z oblastí vně příhraničního regionu, lépe využívat stávající potenciál pro hospodářskou aktivaci regionu, vytvořit udržitelné příležitosti pro cestovní ruch, posilovat spolupráci v oblasti přeshraniční turistiky a vytvořit síť nabídek služeb v přeshraničním cestovním ruchu, posílit konkurenceschopnost a zvýšit kapacity v oblasti nabídky cestovního ruchu v souladu s ekologickými a sociálními omezeními apod.

- Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace prostřednictvím podpory projektů zaměřených na rozvoj přeshraničních trhů práce by měl být podporován a připravován v součinnosti s příslušnými aktéry z oblasti trhu práce, vzdělání atd.

- Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace s podporou orientující se na zlepšení společenského života v příhraniční oblasti, posílení veřejné účasti jako prostředku ke zvyšování

 
Nahrávám...
Nahrávám...