dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotace z fondů EU

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z fondů EU

V nadcházejícím plánovacím období 2007 - 2013 bude příliv prostředků z fondů EU pro Českou republiku kulminovat a význam dotací z EU pro financování zejména veřejných projektů tak v následujících letech dále poroste. Ačkoliv fondy EU nepředstavují pouze tzv. Strukturální fondy (ESF, ERDF), z hlediska objemu finanční alokace mají hlavní význam.

Čerpání dotací ze Strukturálních fondů se oproti dalším zdrojům výrazně liší. Probíhá na základě tzv. tématických a regionálních operačních programů. Tyto programy tématicky a územně vymezují typy podporovaných projektů, cíle k jejímž naplnění mají jednotlivé projekty přispět, a formu jakou jsou dotace přerozdělovány. Konečné znění operačních programů je vázáno na odsouhlasení Evropskou komisí, takže celý proces tvorby operačních programů je zdlouhavý a pro nadcházející období došlo k téměř ročnímu zpoždění. Pro žadatele to znamená, že výzvy na předkládání projektů dosud nebyly až na výjimky vyhlášeny a reálné spuštění většiny operačních programů se předpokládá nejdříve na podzim r. 2007.

Ačkoliv řízení a administrativu těchto dotačních programů zajišťují subjekty veřejné správy v ČR, srovnatelnost s národními dotačními

 
Nahrávám...
Nahrávám...