dnes je 19.1.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

11.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.97
Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje program na podporu údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 5 000 obyvatel. Předmětem dotace je údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, jako např. kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Součástí projektu můžou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace. Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 % finančních nákladů projektu.
  • - Žadatel může dostat minimálně 15 000 korun a maximálně 300 000 korun.
  • - Za způsobilé výdaje na terénní úpravy lze považovat jen výdaje ve výši max. 10 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu, max. však 30 000 Kč.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

a) V obci do 2 000 obyvatel.

b) V obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž

 
Nahrávám...
Nahrávám...