dnes je 16.9.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

COVID - Školy v přírodě

5.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.60
COVID – Školy v přírodě

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je určena k podpoře ubytovacích zařízení, jmenovitě ubytovacích zařízení, která zajišťují pořádání škol v přírodě. Jedná se o zařízení, která i po ukončení vládou, přijatého krizového opatření, neměla možnost realizovat nasmlouvané pobyty, a to z důvodu vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - přibližná alokace výzvy činí 65 000 000 Kč,
  • - dotace bude poskytnuta ve výši 27 % z částky nasmlouvaných pobytů škol v přírodě, neuskutečněných v období od 25. 5. 2020 do 29. 6. 2020 (včetně), tj. celkem max. za 36 dní. Podpora bude poskytnuta maximálně z částky 400 Kč na účastníka a den (Tzn.: Maximální výše dotace může být 108 Kč na účastníka a den (27 % ze 400 Kč). Tato částka zahrnuje veškeré náklady spojené s pobytem.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - provozovatel hromadného ubytovacího zařízení na území ČR, který poskytuje ubytovací
 
Nahrávám...
Nahrávám...