dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy - rok 2023

30.8.2023, Zdroj: MF ČR

Ministerstvo financí vydalo nový Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy. Jedním z hlavních témat je připravovaný zákon o účetnictví, ale také informace týkající se metodické a technické podpory nebo účetní konsolidace státu.

Citujeme z Informačního bulletinu č.4/2023(461 kB):

Účetní konsolidace státu – příprava nové legislativy

Připravovaný nový zákon o účetnictví se dotkne i procesu účetní konsolidace státu. Následující text přibližuje hlavní směry účetní konsolidace státu v nové legislativě. 

Struktura právních předpisů

Účetní konsolidace státu bude primárně ukotvena v novém zákoně o účetnictví, ve kterém budou stanoveny veškeré povinnosti s ní spojené. Nová konsolidační vyhláška a nová technická vyhláška budou pouze provádět jednotlivá ustanovení NZoÚ. Tento přístup bude mít za následek podstatné zkrácení nové konsolidační vyhlášky. Naopak dojde k nárůstu počtu paragrafů v NZoÚ k této problematice. Za podstatné lze považovat to, že navrhovaná právní úprava účetní konsolidace státu přebírá dosavadní věcné řešení.

Subjekty konsolidace státu

Ve vymezení subjektů konsolidace státu nedojde k zásadním změnám. Do účetní konsolidace státu budou nadále vstupovat všechny vybrané účetní jednotky (nově označované jako účetní jednotky veřejného sektoru) a další subjekty stanovené v NZoÚ. Změna se bude týkat subjektů
předávajících výkaz Pomocný konsolidační přehled. U těchto subjektů předpokládáme zvýšení hladiny významnosti pro vstup do účetní konsolidace státu. V současnosti je stanovena hladina na 100 000 000 Kč pro aktiva netto, cizí zdroje, náklady nebo výnosy. Nově se budou posuzovat pouze aktiva netto a celkové výnosy. Dále se pro vstup do účetní konsolidace státu budou zohledňovat podíly v obchodních korporacích u všech obcí. V současné době se podíly v obchodních korporacích zohledňují pouze u obcí nad 10 000 obyvatel. V praxi to  znamená, že významné obchodní korporace vlastněné obcemi do 10 000 obyvatel do konsolidace ČR nevstupují.

Konsolidační povinnost, konsolidační období a měna konsolidované účetní závěrky ČR Konsolidační povinnost bude plnit, tak jako doposud, Ministerstvo financí. Konsolidační povinnost bude spočívat v sestavení řádné konsolidované účetní závěrky ČR (dále také „KÚZ ČR“). Konsolidačním obdobím bude i nadále kalendářní rok. KÚZ ČR bude sestavována v korunách českých.

Vymezení řádné konsolidované účetní závěrky ČR KÚZ ČR bude tvořit:

  • rozvaha České republiky
  • výkaz zisku a ztráty České republiky
  • příloha

KÚZ ČR bude nadále sestavována na základě údajů z řádné individuální účetní závěrky subjektu konsolidace státu, pokud tento subjekt nesestavuje řádnou konsolidovanou účetní závěrku. Řádnou konsolidovanou účetní závěrku nyní sestavuje pouze 21 subjektů v konsolidaci ČR
(např. Skupina ČEZ, Skupina České dráhy nebo Skupina Česká pošta). 
KÚZ ČR bude dále sestavována z dalších účetních dokumentů nebo informací

 
Nahrávám...
Nahrávám...