dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (22/01/2014)

20.1.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

 

Regionální operační program Střední Čechy

 • Zdroje informací: http://www.ropstrednicechy.cz/vyzvy.php
 • Dílčí programy
  • Rozvoj měst – volnočasové aktivity
   • Zaměření dotačního titulu: Budování infrastruktury (nákup, výstavba), pořízení staveb formou nákupu maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů. Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů. Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce.
   • Příjemci podpory: obce s rozšířenou působnosti: Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno (mimo vymezené území IPRM), Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav (mimo vymezené území IPRM), Mělník, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice, obce nad 5 tis. obyvatel, organizace zřizované nebo zakládané obcemi s rozšířenou působností nebo obcemi nad 5 tis. obyvatel, nestátní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 3. 2014.
  • Rozvoj venkova – volnočasové aktivity
   • Zaměření dotačního titulu: Budování infrastruktury (nákup, výstavba), pořízení staveb formou nákupu maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů. Modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů. Transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce.
   • Příjemci podpory: Obce (od 500 do 5000 obyvatel), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (od 500 do 5 000 obyvatel), dobrovolné svazky obcí, nestátní neziskové organizace.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 3. 2014.

Investiční pobídky

 • Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove
 • Dílčí programy
  • Zpracovatelský průmysl – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která v Regionech I činí 50 mil. Kč,z toho minimálně 25 mil. Kč do nového strojního zařízení, a v Regionech II 100 mil. Kč,z toho minimálně 50 mil. Kč do nového strojního zařízení, přičemž nejméně polovina z minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Definice regionů I a II je uvedena v programové dokumentaci.
   • Příjemci podpory: Podniky s investičním záměrem, který bude realizován v oboru zpracovatelského průmyslu dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
  • Zpracovatelský průmysl – strategická investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci se považuje akce, kdy hodnota minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dosáhne hodnoty 500 mil. Kč, z toho minimálně 250 mil. Kč do nového strojního zařízení a současněje vytvořeno minimálně 500 nových pracovních míst.
   • Příjemci podpory: Podniky s investičním záměrem, který bude realizován v oboru zpracovatelského průmyslu dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
  • Technologická centra – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je 10 mil. Kč, z toho minimálně 5 mil. Kč do nového strojního zařízení, přičemž nejméně polovina z minimální výše investice musí být financována vlastním kapitálem investora. Současněje zapotřebí vytvořit minimálně 40 nových pracovních míst.
   • Příjemci podpory: Podnik se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
  • Technologická centra – strategická investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Za strategickou investiční akci v oblasti technologických center se považuje investice,kdy minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku činí200 mil. Kč, z toho minimálně 100 mil. Kč tvoří hodnota nového strojního zařízení a současněje vytvořeno minimálně 120 nových pracovních míst.
   • Příjemci podpory: Podnik se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
  • Centra strategických služeb – investiční akce
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je určena pro centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak pro high-tech opravárenská centra a centra pro tvorbu software. Pro kvalifikaci do programu je nutno vytvořit minimálně 40 nových pracovních místu center pro tvorbu softwarea minimálně 100 nových pracovních místu ostatníchcenter strategických služeb.
   • Příjemci podpory: Centra sdílených služeb se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, dále pak pro high-tech opravárenská centra a centra pro tvorbu software.
   • Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.

Dotovaná pojištění pro exportéry Exportní garanční a pojišťovací společnosti

 

 • Zdroje informací: http://www.egap.cz/pojistne-produkty/index.php
 • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2014.
 •  Dílčí programy
  • Pojištění krátkodobého vývozního dodavatelského úvěru
   • Zamření dotačního titulu: Pojištěným je vývozce proti riziku nezaplacení dovozcem. Krátkodobým vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané
 
Nahrávám...
Nahrávám...