dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (18/02/2013)

17.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, zemědělské dotace)

 

Operační program Praha - Konkurenceschopnost

Zdroje informací: http://www.prahafondy.eu/cz/oppk/vyzvy/307_harmonogram-vyzev-oppk-.html

Dílčí programy

 • Rozvoj malých a středních podniků
  • Zaměření dotačního titulu: Podpora rozvoje malého a středního podnikání. Cílem dotačního titulu je dlouhodobě stabilizovat a dále zlepšovat atraktivní podnikatelské prostředí města; realizovat takové formy a nástroje podpory, které povedou ke zvýšení celkové konkurenceschopnosti i řešení specifických problémů pražské ekonomické základny a k zajištění jejího podílu na růstu úrovně znalostní ekonomiky státu; zvýšit atraktivnost podnikání v oblasti zejména vývoje ICT, zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, zdravotní péče; zlepšit dostupnost informačních služeb, podporovat rozvoj sítí vysokorychlostního připojení domácností a MSP. Podávané projekty musí obsahovat výrazný inovační přínos v oblasti inovace technologie, produktu, služeb nebo využití IT. Projekty musí splňovat alespoň jeden z následujících bodů: 1) zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb; inovační aktivity směřující k novým technologiím, konkurenceschopným výrobkům a službám (inovace produktu); 2) zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb; zavádění IT systémů pro vývoj výrobků a služeb (inovace procesu).
  • Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty (malé a střední podniky, vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele).
  • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 26. 2. 2013.

 

Regionální operační program Střední Morava

Zdroje informací: http://www.rr-strednimorava.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy

Dílčí programy

 • Rozvoj malých a středních podniků
  • Zaměření dotačního titulu: Modernizace a rozšiřování kapacit vzdělávací infrastruktury ZŠ a MŠ. Aktivita je zaměřena na vytvoření moderního a funkčního zázemí pro vzdělávací instituce typu základní a mateřská škola. Jedná se o rozšíření učeben v rámci stávajících základních škol nebo mateřských škol a o vybudování nových prostor vzdělávacích institucí doplněných o moderní vyučovací techniku, která umožní výuku nových netradičních předmětů, rozšíří možnosti výuky tělesné výchovy, případně mohou vzniknout i nové prostory s moderním vybavením pro výuku osob v rámci celoživotního vzdělávání nebo rekvalifikace.
  • Příjemci podpory: Statutární město Olomouc. Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi.
  • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 2. 2013.
 • Projekty naplňující Koncept mohou být aktivity zaměřeny pouze na Koncept „Revitalizace Sila Olomouc“
  • Zaměření dotačního titulu: Modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze této výzvy. Jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity.
  • Příjemci podpory: HOPR GROUP, a.s.
  • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 2. 2013.
 • Podpora podnikání - individuální projekty naplňující schválený Koncept MEDIST zdravotní materiál s. r. o.
  • Zaměření dotačního titulu: Modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze této výzvy. Jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity.
  • Příjemci podpory: MEDIST zdravotní materiál s. r. o.
  • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 2. 2013.
 • Podpora podnikání - individuální projekty naplňující schválený Koncept MORAVOINVEST spol. s r. o.
  • Zaměření dotačního titulu: Modernizace, stavební úpravy a regenerace zchátralých, nevyužívaných objektů a výrobních areálů pro následné využití pro podnikání ve vymezených odvětvích CZ NACE, které jsou uvedeny v příloze této výzvy. Jako doplňkovou aktivitu lze podpořit výstavbu parkovacích ploch, ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity.
  • Příjemci podpory: MORAVOINVEST CZ spol. s r. o.
  • Termíny: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 2. 2013.

 

Regionální operační program Moravskoslezsko

Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch

Dílčí programy

 • Cyklistické stezky – páteřní regionální trasy
  • Zaměření dotačního titulu: Bude podporována výstavba nových cyklostezek (včetně příslušenství) na páteřních regionálních cyklotrasách Moravskoslezského kraje s názvy: Poodří, Slezská magistrála, Olza – pokračování Slezské magistrály, Střecha Evropy, Cyklotrasa Ostrava – Beskydy.
  • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj, organizace jím zřízené nebo založené. Obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené obcemi a svazky obcí.
  • Termíny: Jihomoravský kraj: 1. 2. - 28. 2. 2013. Středočeský kraj: 15. 1. – 5. 3. 2013. Zlínský kraj: 18. 1. – 21. 2. 2013.

 

Program rozvoje venkova

Zdroje informací: https://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fsystemova_navigace%2Finformace_a_aktuality%2Fdulezita_sdeleni%2F1359119145205.pdf

Dílčí programy

 • Modernizace zemědělských podniků, záměr a)
  • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. V této výzvě je podpora zacílena na výstavbu nebo rekonstrukci jímek a hnojišť a doplňkově na stáje a dojírny pro skot, ovce a kozy s tím, že výdaje na jímky nebo
 
Nahrávám...
Nahrávám...