dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (16/06/2014)

16.6.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní podpory)

 

Integrovaný operační program

Zdroje informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci.aspx?t=2&searchtext=&searchmode=anyword&op=6

 Dílčí programy

  • Zavádění ICT v územní veřejné správě
   • Zaměření dotačního titulu: Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy.
   • Příjemci podpory: Obce.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2014.
  • Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřená na projekty zlepšení technologického vybavení ZZS za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS jako základní složky IZS. Mobilní technologické vybavení posádek a vozidel ZZS. Moderní vozidla ZZS vhodná pro instalaci a provoz technologií. Služby eHealth pro ZZS. Komunikační technologie operačního střediska pro LZS.       
   • Příjemci podpory: Kraje a jimi zřizované organizace (zdravotnické záchranné služby).
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2014.
  • Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví
   • Zaměření dotačního titulu: Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví. Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR. Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka. Projekty obnovy a využití ucelených tematických souborů kulturních památek ležících na území většiny regionů NUTS 2, které je nutné kvůli koordinaci a zajištění synergického efektu realizovat centrálně.
   • Příjemci podpory: Organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace obce a jimi zřizované organizace, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2014.

Národní dotace v zemědělství

 
Nahrávám...
Nahrávám...