dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (04/01/2013)

3.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní dotace)

 

Program EFEKT 2013 (Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie)

Zdroje informací: http://www.mpo.cz/dokument115386.html

 • Dílčí programy
  • Energetický audit
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace může být poskytnuta na energetický audit a jakýkoli plánovaný/zvažovaný projekt, který přinese úsporu energie. Cílem podpory je podnítit i velmi malé obce k tomu, aby dle výsledku EA získaly představu o době návratnosti prostředků a o možnosti realizovat žádoucí úsporná opatření.
   • Příjemci podpory: Obce s počtem maximálně 500 obyvatel.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace může být poskytnuta na výstavbu nebo rekonstrukci zařízení k využití tepelné nebo tlakové odpadní energie ve stávajícím provozu v budově či areálu budov. Výběrovým kritériem je zejména hodnota vyrobené nebo uspořené energie, přiměřená doba návratnosti vložených finančníchprostředků, event. předpokládaný veřejný prospěch.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, městské části, sociální a zdravotnická zařízení, školy, podnikatelé.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Kurz, seminář v oblasti energetiky
   • Zaměření dotačního titulu: Předmětem podpory je organizování kurzů a seminářů. Kritériem pro výběr je očekávaný vliv na zvyšování účinnosti užití energie a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů a snížení emisí skleníkových plynů a orientace na cílové skupiny veřejnosti. Dotace nesmí být použita na vybavení pracovišť a propagaci vlastních firemních výrobků, technologií a zájmů. V žádosti bude uvedena mj. zamýšlená výše vložného, předpokládaný počet účastníků.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé, komory, obce, městské části, VŠ, zájmová sdružení.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Publikace, příručky a informační materiály v oblasti energetiky
   • Zaměření dotačního titulu: Publikace, příručky a informační materiály musí být zaměřeny především na následující témata, která jsou zároveň základním výběrovým kritériem:1) Naplnění cílů Státní energetické koncepce a Národního akčního plánu ČR pro OZE. 2) Zavádění evropských technických norem a předpisů do národní praxe v oblasti zvyšování účinnosti užití energie (energetická účinnost, energetická náročnost budov, kombinovaná výroba elektřiny a tepla) a OZE. 3) Absorbční kapacity investičních dotačních titulů v oblasti energetické efektivity a využití OZE. 4) Energetický management a energetické služby se zárukou. 5) Ekonomické nástroje v oblasti energetické efektivity a OZE. 6)Energetické využívání odpadů.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé, komory, obce, městské části, VŠ, zájmová sdružení.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001
   • Zaměření dotačního titulu: Předmětem podpory je zavedení, zdokonalení, případně i certifikace systému energetického řízení kraje. Všechna opatření musí být realizována v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 a směřovat k certifikaci systému energetického řízení daného subjektu. Výsledkem aktivit musí být fungující systém energetického řízení na všech objektech v majetku žadatele splňující požadavky výše uvedené normy. Podpora se bude vztahovat zejména na tvorbu základních, normou vyžadovaných dokumentů, organizaci (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), přípravu systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a certifikaci systému. Příjemce dotace se přijetím dotace zavazuje, že poskytne MPO dle potřeby, avšak maximálně jednou ročně, agregovaná data o výsledcích implementace systému energetického řízení po dobu minimálně následujících 5 let od ukončení realizace akce.
   • Příjemci podpory: Kraje, statutární města.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je určena pro vlastníky objektů, ve kterých má vlastník zájem připravit a zrealizovat projekt řešený metodou EPC. Podpořeno bude zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu úspor v jednotlivých objektech a doporučení objektů vhodných pro realizaci EPC projektu. Pokud analýza prokáže vhodnost realizace metody EPC, musí příjemce dotace vyhlásit výběrové řízení na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem formou EPC. Výběrovým kritériem je podíl počtu objektů zařazených do seznamu ze všech objektů v majetku příjemce dotace a předpokládaný rozsah připravovaného projektu v podobě celkového počtu objektů.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, městské části, společnosti vlastněné 100 % obcí či městskou částí.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.

 

 

Zvýhodněné úvěry a záruky pro exportéry České exportní banky

Zdroje informací: http://www.ceb.cz/content/view/54/25/

Termín: Příjem žádostí bude probíhat po celý rok 2013.

 • Dílčí programy
  • Úvěr na financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr)
   • Zaměření programu: Financování nákladů spojených s realizací dodávek pro zahraničního kupujícího (dovozce).
  • Přímý vývozní dodavatelský úvěr
   • Zaměření programu: Úvěr umožňuje českému vývozci profinancovat pohledávky vůči zahraničnímu kupujícímu (dovozce).
  • Přímý vývozní odběratelský úvěr (příjemcem úvěru je zahraniční dovozce)
   • Zaměření programu: Úvěr je určen k realizaci objemnějších dodávek českého vývozce pro zahraničního kupujícího (dovozce).
  • Nepřímý
 
Nahrávám...
Nahrávám...