dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (01/07/2014)

1.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

Operační program Podnikání a inovace

Zdroje informací: http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy

 • Dílčí programy
  • Zaměření dotačního titulu: Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 62, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.
  • Zaměření dotačního titulu: Program Rozvoj napomáhá dotacemi do technologického vybavení urychlit rozvoj malých a středních podniků. Pomocí investic do moderních technologií program podněcuje rozvoj firem ve vybraných regionech a odvětvích české ekonomiky. Projekt musí být realizován na území regionů se soustředěnou podporou státu.Dotace je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Dotace je poskytována v rozmezí 1 - 30 mil. Kč ve výši 45 % způsobilých výdajů projektu pro malé podniky a ve výši 35 % způsobilých výdajů projektu pro střední podniky. V rámci programu lze financovat nákup strojů a zařízení včetně software zajišťujícího jejich funkčnost, které nebyly předmětem odpisu; náklady na pořízení patentových licencí souvisejících s nákupem strojů a zařízení.
  • Potenciál – Výzva III – II. prodloužení
   • Příjemci podpory: Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
   • Termín: Příjem registračních žádostí končí 10. července 2014. Příjem plných žádostí probíhá od 10. června 2014 do19. srpna 2014.
  • Rozvoj - Výzva III - III. prodloužení
   • Příjemci podpory: Malý a střední podnik, který má uzavřena 2 po sobě jdoucí zdaňovací období.
   • Termín:Příjem registračních žádostí probíhá od 16. 6. 2014 do 16. 7. 2014.Příjem plných žádostí probíhá od 16. 6. 2014 do 1. 9. 2014.

Integrovaný operační program

Zdroje informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Kalendar-akci?t=3

 • Dílčí programy
  • Zaměření dotačního titulu: Prezentace a propagace kulturního a přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb s využitím pro cestovní ruch na národní úrovni. Projekty musí být zaměřeny na využití kulturně-historického dědictví, přírodního bohatství, kulturního průmyslu a služeb za účelem vytvoření národního produktu
 
Nahrávám...
Nahrávám...