dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev k předkládání projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev k předkládání projektů

 

Stav příprav

 

Vyhlášené výzvy k datu uzávěrky našeho průvodce:

Oblast podpory 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů (žádosti jsou přijímány 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015).

Oblast podpory 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s TSI a rozvoj systémů (žádosti jsou přijímány 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015).

Oblast podpory 2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T (žádosti jsou přijímány 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015).

Oblast podpory 3.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN-T (žádosti jsou přijímány 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015).

Oblast podpory 4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T (žádosti jsou přijímány 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015).

Oblast podpory 5.1 - Rozvoj sítě metra v Praze (žádosti jsou přijímány 15. 10. 2009 do 30. 6. 2015).

Oblast podpory 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze (žádosti jsou přijímány 30. 11. 2007 do 30. 6. 2015).

Oblast podpory 6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T (žádosti jsou přijímány 9. 7. 2007 do 30. 6. 2015).

 

Postupy při předkládání žádostí o podporu

 

Způsob a podmínky pro předkládání žádosti o podporu z OPD stanovuje dokument Pokyny pro žadatele, který žadateli poskytuje základní informace o podpoře z prostředků EU v rámci OPD (ve specifických oblastech odkazuje na texty aktuálně vyhlášených výzev), vysvětluje, jak žádat o podporu v OPD a jaké jsou základní povinnosti při realizaci projektu podpořeného v rámci OPD. Dokument je průběžně aktualizován, aktuální verzi (i archivní verze) lze získat na webové adrese: http://opd.cz/cz/Pokyny-pro-zadatele.

 

Kromě elektronické žádosti jsou žadatelé povinni zpracovat a předložit žádost i v listinné podobě. Listinnou podobou žádosti se rozumí výtisk finalizované sestavy formuláře projektové žádosti zpracované v aplikaci Benefit7 (www.eu-zadost.cz). K tomuto formuláři musejí být dále připojeny všechny povinné přílohy, které jsou relevantní pro daný projekt a daného žadatele. Seznam povinných příloh žádosti je přílohou č. 1 dokumentu Pokyny pro žadatele.

 

Žádosti o podporu se předkládají na adrese:

 

Ministerstvo dopravy

 

Řídící orgán OP Doprava

 

Odbor fondů EU

 

Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

 

Termíny pro předkládání projektových žádostí jsou stanoveny v příslušné výzvě. Rozhodujícím datem pro přijetí žádosti je datum razítka podatelny Ministerstva dopravy.

 

Postupy při realizaci projektů

 
Nahrávám...
Nahrávám...