dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

82/2019 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách, ve znění účinném k 1.3.2024

č. 82/2019 Sb., Vyhláška o tabákových nálepkách, ve znění účinném k 1.3.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 20. března 2019
o tabákových nálepkách
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
347/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění
347/2023 Sb.
(k 1.3.2024)
mění
Ministerstvo financí stanoví podle § 129 písm. a) až f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 80/2019 Sb.:
§ 1
Rozměr tabákové nálepky
Tabáková nálepka má tyto rozměry:
a) 16 mm x 32 mm, nebo
b) 20 mm x 44 mm.
§ 2
Náležitosti tabákové nálepky
(1) Tabáková nálepka má tyto náležitosti:
a) v případě cigaret
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě a
3. cenu pro konečného spotřebitele,
b) v případě doutníků a cigarillos
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
c) v případě tabáku ke kouření
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech,
d) v případě tabáku do vodní dýmky
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství tabáku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech a
3. písmeno „V” označující druh výrobku,
e) v případě zahřívaných tabákových výrobků
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství náplně obsažené v zahřívaných tabákových výrobcích v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. počet kusů v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě,
f) v případě ostatního tabákového výrobku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno „O” označující druh výrobku,
g) v případě náplně do elektronické cigarety
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně a
2. množství náplně v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v mililitrech zaokrouhlené na 1 desetinné místo,
h) v případě nikotinového sáčku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno „S” označující druh výrobku,
i) v případě ostatního nikotinového výrobku
1. velké písmeno abecedy charakterizující sazbu spotřební daně,
2. množství výrobku v jednotkovém balení určeném k přímé spotřebě vyjádřené v gramech zaokrouhlené na 1 desetinné místo a
3. písmeno „N” označující druh výrobku.
(2) Náležitosti tabákové nálepky jsou vytištěny černou barvou na obou stranách tabákové nálepky rovnoběžně s kratšími stranami tabákové nálepky.
§ 3
Vzor tabákové nálepky
(1) Vzor tabákové nálepky je tvořen ofsetovým ceninovým podtiskovým rastrem a liniovým hlubotiskem.
(2) Ofsetový ceninový podtiskový rastr
a) je tištěn kombinací ofsetových barev světle šedé, světle zelené a žluté, které společně tvoří jednotný celek, a
b) obsahuje prvek z mikrotextu vytištěný světlemodrou ofsetovou barvou s opakujícím se textem „ČESKÁ REPUBLIKA”.
(3) Liniovým hlubotiskem je v šedé barvě vytištěn ústřední motiv tabákové nálepky
 
Nahrávám...
Nahrávám...