dnes je 17.11.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.80
Zvyšování kvality interních grantových schémat na VŠ

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na zvýšení kvality výuky spojené s výzkumem (doktorské studium) prostřednictvím rozvoje systému studentské grantové soutěže na VŠ. Výzva je určena veřejným, soukromým i státním vysokým školám, které realizují výuku spojenou s výzkumem. Záměrem výzvy je podpořit vysoké školy, které na základě svých strategií usilují o zkvalitnění výuky spojené s výzkumem, posílení předpokladů nastupující generace pro vykonávání výzkumné činnosti nebo snížení míry studijní neúspěšnosti v doktorském typu studia.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Alokace výzvy: 1 000 000 000 Kč
  • - Minimální výše výdajů: není stanovena
  • - Maximální výše výdajů: je stanovena individuálně pro jednotlivé oprávněné žadatele

Příjemci podpory

  • - Veřejné vysoké