dnes je 23.1.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení kvality vzdělávání - mateřské a základní školy (Šablony III)

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.36
Zvýšení kvality vzdělávání - mateřské a základní školy (Šablony III)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva podporuje činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce; sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání a kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - lze hradit až 100 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • - celková alokace na výzvu je 2 730 mil. Kč.
  • - Minimální výše výdajů: 100 000 Kč.
  • - Maximální výše výdajů: Maximální výše finanční podpory na jeden projekt se stanoví dle tohoto vzorce: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků x 1 500 Kč).
    1. V případě, že právnická osoba vykonává činnost zároveň mateřské a základní školy, se částka 200 000 Kč počítá jedenkrát za mateřskou školu a jedenkrát za základní školu, celkem tedy 400 000 Kč.2 Podrobný postup pro stanovení maximální výše výdajů včetně uvedení konkrétních příkladů je uveden v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný výklad.
    2. Výše výdajů (celkových způsobilých výdajů) na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč (v případě podpory v režimu de minimis může být maximální výše podpory 200 000 EUR; v případě, že by po přepočtu EUR na Kč byla částka vyšší než 5 000 000 Kč, platí podmínka maximální výše 5 000 000 Kč).
    3. V případě, že je součástí právnické osoby více mateřských škol nebo více
 
Nahrávám...
Nahrávám...