dnes je 22.6.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území - MAS Serviso

31.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.107
Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území – MAS Serviso

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Místní akční skupina (MAS) SERVISO, jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje, vyhlašuje výzvu zaměřenou na posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. Cílem výzvy je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

Míra podpory

Celková alokace výzvy: 2 631 578,950 Kč

  • - minimální výše CZV na projekt 400 000,00 Kč,
  • - maximální výše CZV na projekt 2 631 578,95 Kč.
 
Nahrávám...
Nahrávám...