dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zprostředkující subjekty/implementační agentury

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zprostředkující subjekty/implementační agentury

Co je implementační agentura?

Zprostředkující subjekt (implementační agentura) je veřejný nebo soukromý subjekt, který jedná v odpovědnosti řídících orgánů nebo provádí jejich jménem činnosti týkající se konečných příjemců. Řídící orgán stanoví míru činností delegovaných na zprostředkující subjekty podle specifických podmínek oblasti podpory a charakteristik předpokládaných navrhovaných projektů.

Rozhodnutí o míře delegace výkonu některých funkcí na zprostředkující subjekt je v kompetenci každého řídícího orgánu, který určuje, jaké úkoly může zprostředkující subjekt vykonávat.

Zprostředkující subjekty jsou zpravidla zodpovědné za definování obsahu opatření a přípravu zásobníku projektů, neboť nejlépe znají potřeby konečného příjemce. Mají také zodpovědnost za určitou část procesu hodnocení, výběr a monitorování spolufinancovaných projektů a zpracování osvědčení o výdajích, výroční zprávy či ověření způsobilosti výdajů.

Rozdělení odpovědnosti

Řídící orgány operačních programů mohou pověřit výkonem některých funkcí zprostředkující subjekty. Dále je uveden obecný model rozdělení odpovědnosti mezi řídícími orgány a zprostředkujícími subjekty (implementačními agenturami).

 

Řídicí orgány:

Zprostředkující subjekty:

 
Nahrávám...
Nahrávám...