Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Podpořit preventivní protipovodňová opatření, OPŽP 124. výzva, specifický cíl 1.4

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.63
Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, Podpořit preventivní protipovodňová opatření, OPŽP 124. výzva, specifický cíl 1.4

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřená na zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní a na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

Forma a výše podpory:

  • - Max. 85% celkových způsobilých výdajů u všech podporovaných aktivit, bližší informace o výši podpory (dotace) jsou uvedeny v platné verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 – 2020.
  • - Celková alokace činí 100 000 000  Kč.

Příjemci podpory

  • - Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu,  státní podniky, veřejné výzkumné