dnes je 8.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zkvalitnění zdravotních služeb - zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.2
Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Míra podpory:

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 340 000 000 CZK.

  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 001 CZK.
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 000 000 CZK.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR),
  • - Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS),
  • - Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO),
  • - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
  • - Masarykova univerzita (MUNI) – vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
 
Nahrávám...
Nahrávám...