dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zkvalitnění zdravotních služeb, preventivní programy, zdravotní gramotnost - OP Zaměstnanost plus

27.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.44
Zkvalitnění zdravotních služeb, preventivní programy, zdravotní gramotnost – OP Zaměstnanost plus

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem této výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.

Míra podpory:

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 252 000 000 CZK,

  • - z toho o 193 372 200 CZK EU podíl,
  • - 58 627 800 CZK národní spolufinancování,
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 001 CZK,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 000 000 CZK.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) – organizační složka státu zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR,
  • - Státní zdravotní ústav (SZÚ) - řízená/zřízená příspěvková organizace Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 
Nahrávám...
Nahrávám...