dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdroje informací o dotačních programech ze strukturálních fondů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdroje informací o dotačních programech ze strukturálních fondů

Kde lze tedy nalézt relevantní informace o dotačních programech ze strukturálních fondů? Mezi hlavní zdroje informací lze zařadit:

- pecializovaná odborná periodika,

- implementační agentury,

- poradenské společnosti.

Množství aktuálních informací a odborných analýz věnovaných problematice strukturálních fondů lze nalézt také v tisku a odborné literatuře. Na základě dosavadních zkušeností shledáváme jako vhodnější zdroje specializovaná periodika, která se zaměřují přímo na problematiku strukturálních fondů, než všeobecná ekonomická periodika a denní tisk, kde se často objevují články věnované této problematice. Tyto články jsou často dosti povrchní a mnohdy přinášejí i zavádějící informace, které mohou zájemcům o dotace způsobit zkreslené vnímání systému dotací ze strukturálních fondů. Proto doporučujeme spíše odborná periodika, jako je např. náš Aktuální průvodce čerpáním finanční a podpůrné pomoci z programů státní podpory a Evropské unie. Jako výhodu odborných periodik oproti předchozím zdrojům informací lze uvést především:

- Komplexní přehled informací o všech programech na jednom místě

- Rozšíření poskytovaných informací o komentáře a doporučení autorů

- Aktuálnost informací (je velmi obtížné včas zaznamenat všechny aktuální výzvy na dotační programy)

Úplné informace o programech ze strukturálních fondů mohou žadatelé získat od pracovníků implementačních agentur, které administrují čerpání dotací ze strukturálních fondů. Tyto instituce zajišťují žadatelům servis v celém průběhu dotačního cyklu, který začíná poskytováním informací o aktuálně vyhlášených dotačních programech, konzultování vhodnosti projektového záměru pro dané programy, poradenství při zpracování projektové žádosti a v případě schválení projektu i asistenci při realizaci projektu a zpracování dokumentace nutné k proplacení dotace.

Služby implementačních agentur však nelze přeceňovat. Žadatel nemůže v žádném případě očekávat, že mu zde bude zpracována projektová žádost. Pracovníci implementační agentury poskytnou asistenci při kontrole a odstranění formálních nedostatků, popř. zkonzultují vybrané části žádosti. Ale projektovou dokumentaci musí žadatel zpracovat vlastními silami, popř. ve spolupráci s externím (placeným) konzultantem.

Asi největší komplikaci při získávání informací od implementačních agentur představuje skutečnost, že dotační tituly ze strukturálních fondů jsou administrovány více implementačními agenturami, a tudíž nelze získat informace o všech programech na jednom místě (od jedné instituce). Na základě současného stavu přípravy programovacích struktur můžeme konstatovat, že i pro období 2007-2013 zůstane situace obdobná. Proto doporučujeme potenciálním žadatelům, kteří nemají zkušenosti s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů, nejprve získat orientaci v celém systému čerpání dotací v České republice a přistoupit ke zmapování jednotlivých implementačních agentur a dotačních

 
Nahrávám...
Nahrávám...