dnes je 17.11.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnanost - výzva MAS Šumperský venkov

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.85
Zaměstnanost – výzva MAS Šumperský venkov

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je rovněž zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.

Výše dotace

  • - celková alokace pro tuto výzvu činí 2 308 271,-CZK
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000,-CZK
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2.308 271,-CZK

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - místní akční skupina (MAS),
  • - obce,
  • - nestátní neziskové organizace,
  • - příspěvkové organizace, profesní a podnikatelská sdružení,
  • - dobrovolné svazky