dnes je 16.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.10
Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Příjemci podpory

Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich sdružení a spolky. V případě státní půdy může být podpora poskytnuta pouze tehdy, hospodaří-li na ní soukromý subjekt nebo obec. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.