dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Projekt můžeme charakterizovat jako jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.

Obecně se projekty ucházející se o podporu ze strukturálních fondů EU mohou dělit na tzv. měkké a tvrdé projekty. Termínem měkké projekty se rozumí projekty neinvestiční povahy, tedy především projekty předkládané v rámci Evropského sociálního fondu. Ostatní tvrdé projekty mohou být předkládány v rámci všech tří strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj - ERDF, Evropského sociálního fondu - ESF a Fondu soudržnosti - FS). Pro obě kategorie projektů (tvrdé i měkké) existují odlišné typy žádostí lišící se požadovanou strukturou informací. V další části textu zmiňované informace vycházejí z dlouholetých zkušeností s přípravou projektů obou typů projektů.

Každý projekt je zcela jedinečný a je na

 
Nahrávám...
Nahrávám...