dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní informace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní informace

Zkušenosti z předchozího programového období dokládají, že čerpání prostředků ze strukturálních fondů klade značné nároky na fungování řídících, implementačních a zprostředkujících orgánů. V současném programovém období navíc dojde k několikanásobnému navýšení finančních prostředků, rozšíření počtu programových dokumentů i k náročnějšímu zaměření jednotlivých operačních programů v souladu s požadavky na podporu znalostní ekonomiky, inovací a konkurenceschopnosti. To ještě podpoří nároky na organizaci a koordinaci veškerých procesů nutných pro efektivní a včasné vyčerpání fondů EU.

V reakci na uvedenou situaci je připravován samostatný Operační program Technická pomoc (OP TP), který je zaměřen na podporu implementace podpor realizovaných v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v ČR v období 2007-2013. Program by měl podpořit především metodickou a koordinační přípravu, finanční řízení, kontrolu, monitoring a zvýšit celkovou absorpční kapacitu v České republice. Na rozdíl od ostatních operačních programů je určen pro jiný typ příjemců, kterými budou orgány zajišťující implementaci strukturálních fondů a Kohezního fondu v České republice.

Operační program Technická pomoc je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celková alokace na období 2007-2013 činí asi 259 mil. EUR.

Globálním cílem operačního programu je dosáhnout efektivního a

 
Nahrávám...
Nahrávám...